Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Kierunek Zarządzanie

zaproszenie www

Dlaczego ten kierunek?

 • kierunek Zarządzanie na Wydziale Zarządzania to nowoczesne teorie, metody i narzędzia, przygotowujące kreatywnego, elastycznego i odważnie stawiającego czoła nowym, często jeszcze nieznanym wyzwaniom menedżera,
 • na naszym Wydziale zajęcia prowadzone są przez wybitnych, doświadczonych naukowców oraz młodą i prężnie działającą kadrę naukową,
 • współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi, dzięki czemu studenci mają możliwość odbywania studiów za granicami Polski w ramach programu Erasmus+,
 • współpracujemy z licznymi podmiotami zewnętrznymi z biznesu i administracji publicznej w zakresie organizacji wykładów, seminariów, praktyk i staży dla studentów,
 • zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach: projektów, paneli dyskusyjnych, ćwiczeń, warsztatów. Dbamy o to, żeby praktyka przeważała teorię,
 • dajemy możliwość udziału w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych, rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych doświadczeń.
Argumenty Kierownictwa Wydziału Argumenty absolwentów Wydziału

Charakterystyka

Absolwent kierunku jest przygotowany do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych działających w kraju, przedsiębiorstwach międzynarodowych (również działających globalnie) oraz w organizacjach odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości. Specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej” jest prowadzona równolegle w języku polskim i angielskim. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, odpowiadające wymaganiom 7 poziomu Polskich Ram Kwalifikacji i przygotowujące go do studiów III stopnia - studiów doktoranckich.

Co zyskujesz?

Wiedzę kierunkową

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej i cyfrowej
 • Nowe organizacji i formy prowadzenia działalności przedsiębiorstw
 • Zagadnienia prawne i standardy i uwarunkowania ochrony własności intelektualnej w gospodarce globalnej
 • Metodologia badań w nauce i biznesie

Umiejętności kierunkowe

 • Tworzenie i komercjalizacja innowacji
 • Prowadzenie badań i analiz
 • Planowanie sprzedaży i marketingu globalnego
 • Zarządzanie obecnością internetową na poziomie globalnym

Kompetencje społeczne

 • Partnerstwo i kierowanie zespołami średniego i wyższego szczebla w środowisku międzynarodowym
 • Planowanie rozwoju własnego i zespołu w środowisku międzynarodowym
 • Posługiwanie się biznesowym językiem angielskim

Specjalności

Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Gospodarce Globalnej (PL+EN)

Menedżer w przedsiębiorstwie międzynarodowym

Global Enterprise Manager

Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości

 

Menedżer rozwoju przedsiębiorczości

Wiedza
 • Gospodarka globalna i globalne zarządzanie
 • Rachunkowość zarządcza w ujęciu globalnym
 • Planowanie finansów i inwestycji w warunkach rynków globalnych
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki
 • Prawo międzynarodowe
 • Trendy rozwoju technologii i organizacji w gospodarce cyfrowej
 • Źródła finansowania w procesie inwestycyjnym
 • Wysokie technologie i trendy rozwojowe w technologii
 • Edukacja przedsiębiorczości
 • Zarządzanie ryzykiem i zapewnianie bezpieczeństwa
Umiejętności
 • Zarządzanie globalnymi innowacjami i rozwojem
 • Prowadzenie analiz otoczenia konkurencyjnego i ryzyka w perspektywie globalnej
 • Opracowywanie biznes planu w skali międzynarodowej
 • Diagnozowanie i doskonalenie kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczości i budowanie innowacyjnych modeli biznesowych
 • Projektowanie programów akceleracyjnych
 • Pozyskiwanie finansowania dla przedsięwzięć
 • Opracowywanie budżetów przedsięwzięć
Kompetencje społeczne
 • Prowadzenie przedsięwzięć w otoczeniu wielokulturowym
 • Kierowanie zespołem projektowym / organizacyjnym w skali globalnej
 • Komunikacja i negocjacje międzynarodowe
 • Partnerstwo i kierowanie w zespołach i przedsięwzięciach sieciowych
 • Prowadzenie skutecznego networkingu
 • Prezentowanie i wystąpienia publiczne z wykorzystaniem technologii IT (TEDx, konferencje)
Zatrudnienie
 • Przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • Przedsiębiorstwa konsultingowe działające w skali międzynarodowej
 • Instytucje i organizacje międzynarodowe
 • Centra transferu technologii
 • Inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości
 • Fundusze inwestycyjne (np. VC)
 • Inne instytucje wsparcia przedsiębiorczości (urzędy państwowe, banki, NGO)

Moduły kształcenia

Specjalności

Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Gospodarce Globalnej

Menedżer w przedsiębiorstwie międzynarodowym

Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości

Menedżer rozwoju przedsiębiorczości

Moduły Kierunkowe Projekty zaliczeniowe
Zarządzanie 1) Analiza i ocena strategii
Marketing 2) Projekty w zakresie odpowiedzialnego marketingu oraz marketingu cyfrowego
Ekonomia 3) Audyt przedsiębiorstwa
Moduły Specjalności
Wiodący ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH EKOSYSTEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Uzupełniający 1 INNOWACJE I TECHNOLOGIE INNOWACJE I TECHNOLOGIE
Uzupełniający 2 PODEJŚCIE PROCESOWE GOSPODARKA CYFROWA
Moduły Obieralne (Zakres wyboru)
Obieralny 1 GOSPODARKA CYFROWA TECHNICZNE WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY
Obieralny 2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PODEJŚCIE PROCESOWE
Moduł Dyplomowy Seminarium dyplomowe, Praktyka dyplomowa, Praca dyplomowa

Opłaty za studia niestacjonarne

2400 zł za semestr. Studia trwają 4 semestry.

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego
 3. Złóż dokumenty w Biurze Obsługi Kandydatów:
  • Kserokopię dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu)
  • Kserokopiędyplomu ukończenia studiów I. stopnia (weź ze sobą oryginał do wglądu)
   • jeżeli masz ukończone studia na kierunku innym niż Zarządzanie, Ekonomia, Finanse i pokrewne, weź ze sobą dodatkowo ksero suplementu do dyplomu
  • 2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL
  • życiorys (CV), uwzględniający doświadczenie zawodowe i edukacyjne

Na rejestrację, przelew i złożenie dokumentów masz czas od 2 do 30 sierpnia br. Nie przegap terminów!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!