Seminarium Naukowe

Seminarium Naukowe

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

zaprasza na cykl spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania PW.

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Seminarium Naukowego WZ PW, którzy wzięli udział w wydarzeniach realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Linki do abstraktów i prezentacji seminarium w roku 2018/2019

Spotkanie seminaryjne odbędzie się o godz. 15:00 w sali 4.01 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) – ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. (mapa)

Program kolejnych wystąpień dostępny na stronie Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania