Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Postępowania habilitacyjne

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła w dniu 25 kwietnia 2016 roku decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr hab.-334/15 z 25 kwietnia 2016 roku ).

Przeprowadzone postępowania habilitacyjne:

Dr Ewa Gołębiowska