Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Seminarium Naukowe WZ PW

W roku akademickim 2017/2018 Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania prowadzone jest w czterech nurtach:

  • Seminarium "Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu" (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz czasopisma "Przegląd Organizacji") - koordynator nurtu dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
  • Seminarium "Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego" - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski) - koordynator nurtu dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW
  • Seminarium "Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki" - współorganizowane przez Urząd Patentowy RP (patronat Fundacji Startup Poland) - koordynator nurtu dr Agnieszka Skala
  • Seminarium "Mazowiecka Platforma Kół Naukowych" - współorganizowane przez Radę Kół Naukowych PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii PW (patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego) - koordynatorzy nurtu: dr inż. Agnieszka Lisowska (z ramienia WZ PW) oraz mgr inż. Michał Gajda (z ramienia CZIiTT)

Wszystkie spotkania seminaryjne odbywają się we wtorki od godz. 15:00 w budynku CZIiTT PW - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. 

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania ma charakter otwarty, w związku z tym zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

Zespół organizacyjny Seminarium:

  • dr inż. Agnieszka Lisowska (Agnieszka.Lisowska@pw.edu.pl)
  • mgr Justyna Kacprzak (Justyna.Kacprzak@pw.edu.pl)
  • lic. Łukasz Pojezierski (Lukasz.Pojezierski@pw.edu.pl)
  • mgr inż. Justyna Smagowicz (Justyna.Smagowicz@pw.edu.pl) - sekretarz Seminarium Naukowego

Edycja semestr letni 2017/2018

Data Seminarium
"Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"
Seminarium "Wyzwania
Modelowania Inżynierskiego
i Biznesowego"
Seminarium "Tradycja
i Wyzwania Nauk
o Zarządzaniu"
Seminarium
"Mazowiecka Platforma
Kół Naukowych"

20.02.2018

CZIiTT
sala 4.01

   

Dariusz Kwieciński
Piotr Jankowski

Zarządzanie przedsięwzięciami 
według metodyki własnej Fujitsu

      Wydarzenie na Facebooku     

 

27.02.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Studenckie Koło Naukowe

Współpraca z otoczeniem
oraz organizacja projektów
międzynarodowych
na bazie doświadczeń
BEST oraz IAESTE

     Wydarzenie na Facebooku     

6.03.2018

CZIiTT
sala 4.01

Startupy w sektorze high-tech

       

     

8-9.03.2018

WSB

Dąbrowa
Górnicza

   

II Konferencja Naukowa
"Sukcesy i wyzwania
w naukach o zarządzaniu.
Od tradycji do współczesności.
Współczesne kontynuacje dorobku
Edwina Hauswalda"

Program Konferencji

 

13.03.2018

CZIiTT
sala 4.01

 

Prof. dr hab. inż.
Cezary Orłowski

Internet Rzeczy w Smart Cities

         

   

20.03.2018

CZIiTT
sala 4.01

   

Dr hab. inż.
Janusz Wielki, prof. PO

Modele wpływu gospodarki
elektronicznej na tradycyjne
organizacje gospodarcze

          

 

27.03.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Studenckie Koło Naukowe

         

10.04.2018

CZIiTT
godz. 10-16
sala 1.01

 

Konferencja Naukowa

Zarządzanie 4.0

Program konferencji

Pobierz abstrakt          

   

17.04.2018

CZIiTT
sala 4.01

   

Prof. dr hab.
Dariusz Jemielniak

Wikipedia jako źródło wiedzy

          

 

24.04.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Studenckie Koło Naukowe

         

8.05.2018

CZIiTT
sala 1.01

Innowacyjność w startupach

         

     

15.05.2018

CZIiTT
sala 4.01

 

Dr hab.
Mieczysław Morawski
prof. UE

Modele organizacji w pełni
zorientowanych na wiedzę

         

   

22.05.2018

CZIiTT
sala 4.01

   

Prof. dr hab.
Wojciech Dyduch

Dylematy twórczej strategii

          

 

29.05.2018

CZIiTT
sala 4.01

      Studenckie Koło Naukowe

Edycja semestr zimowy 2017/2018

Data Seminarium
"Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"
Seminarium "Wyzwania
Modelowania Inżynierskiego
i Biznesowego"
Seminarium "Tradycja
i Wyzwania Nauk
o Zarządzaniu"
Seminarium
"Mazowiecka Platforma
Kół Naukowych"

3.10.2017

CZIiTT
sala 4.01

Borys Musielak
Krzysztof Kobyłecki

Społeczności startupowe

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

     

10.10.2017

CZIiTT
sala 4.01

 

Prof. dr hab. inż.
Marek Przybylski

O nanotechnologii dla laików
oraz o zarządzaniu centrum
badawczym dla profesjonalistów

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

   

17.10.2017

CZIiTT
sala 4.01

   

Prof. dr hab. inż.
Józef Matuszek
mgr inż. Dawid Kurczyk

Skanowanie wielkoformatowe
na potrzeby projektowania
zakładów przemysłowych

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

 

24.10.2017

CZIiTT
sala 4.01

     

Studenci
Kół Naukowych

Druk 3D a zastosowania
medyczne

Pobierz abstrakt     Wydarzenie na Facebooku    

7.11.2017

CZIiTT
sala 4.01

Dr inż. Janusz Marszalec
Diana Koziarska

Edukacja dla startupów

Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

     

14.11.2017

CZIiTT
sala 4.01

 

Dr hab.
Jakub Swacha, prof. US

Oprogramowanie w chmurze
w zarządzaniu organizacją

Pobierz abstrakt     Wydarzenie na Facebooku    

   

24.11.2017

CZIiTT
sala 1.01

   

Konferencja DEMIST'17

(program konferencji)

 

28.11.2017

CZIiTT
sala 4.01

     

Koło Naukowe
Sustainable Business

Agnieszka Warzybok

Styl życia 20-30 latków
a konsumpcjonizm

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

5.12.2017

CZIiTT
sala 4.01

Dr hab. Jarosław Korpysa
Wojciech Regulski

Spin-offy i startupy w nauce

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

     

12.12.2017

CZIiTT
sala 4.01

   

Prof. dr hab. 
Jan Wiktor

Strategie ekspansji
przedsiębiorstw międzynarodowych -
koncepcja i ograniczenia
metodologii badań

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

19.12.2017

CZIiTT
sala 4.01

     

Paweł Radziszewski

Nowoczesne podróżowanie
na przykładzie Hyperloop

    Wydarzenie na Facebooku    

9.01.2018

CZIiTT
sala 4.01

Agnieszka Lewandowska
Bartłomiej Głowacki

Innowacyjne modele biznesowe

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

     

16.01.2018

CZIiTT
sala 4.01

 

Prof. dr hab. inż.
Małgorzata Kujawińska

Nowe spojrzenie na kodowanie
i przetwarzanie informacji trójwymiarowej

Pobierz abstrakt     Wydarzenie na Facebooku    

   
23.01.2018     Z przyczyn niezależnych 
od Organizatora 
Seminarium Naukowe 
zostało ODWOŁANE
 

30.01.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Koło Naukowe
Logistyki Stosowanej

Kreowanie członków koła
na najlepszych specjalistów

   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

6.02.2018

CZIiTT
sala 4.01

Monika Chimiak
Błażej Marciniak

Patentowanie a startupy

Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

     

Edycja semestr letni 2016/2017

 Data Seminarium "Tradycja i wyzwania
nauk o zarządzaniu"
Seminarium "Wyzwania modelowania 
inżynierskiego  i biznesowego"
Seminarium "Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"

14.02.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

Dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH

Zarządzanie wiedzą w otwartych innowacjach.
Wykorzystanie mądrości tłumu.

   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

   

 07.03.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dionizy Smoleń (PwC)

Czy jest możliwe stworzenie efektywnego
systemu wspierania rozwoju gospodarczego
na szczeblu regionalnym.

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

 14.03.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.05

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Jak logistyka społeczna modyfikuje
postrzeganie logistyczne miasta

   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

   

 21.03.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dr inż. Eryk Głodziński

Modelowanie systemu zarządzania projektami
w przedsiębiorstwach budowlanych

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

28.03.2017

godz.17:15

CZIiTT

sala 4.07

   

Dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK

Dr Agnieszka Skala

Startup jako forma organizacji -
czym jest, a czym nie jest startup?

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

11.04.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

Prof. dr hab. Bohdan Jung

Nowe ekonomiki wokół gospodarki
cyfrowej:w poszukiwaniu nowych
paradygmatów, ujęć i kompetencji

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku      

   

 25.04.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dr inż. Piotr Kisielewski

Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

 

 09.05.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK

Zarządzanie publiczne – między naukami
o administracji a naukami o zarządzaniu

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

16.05.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

Inżynieria Produkcji - Imperfect Knowledge?

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

   

23.05.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 3.07

 

Andrzej Zajkowski
Janusz Stańczak

Informatyzacja uczelni publicznej -
ujęcie modelowe 

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

 30.05.2017

godz.17:15

   CZIiTT

  sala 4.01

   

Dr Agnieszka Skala

Marek Kapturkiewicz

Źródła finansowania startupów:
granty, dotacje, inwestycje czy klienci?

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

06.06.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

 

Prof. dr hab inż. Janina Molenda

Wyzwania i możliwości w projektowaniu
akumulatorów Li-ion dla pojazdów
elektrycznych 

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

 

Edycja semestr zimowy 2016/2017

Termin Prelegent Temat Materiały Wydarzenie na Facebooku

25 października 2016

16:15-17:30 CZIiTT PW sala 4.01

Prof. dr hab. Marek Lisiński

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Współczesne wyzwania metodologii nauk o zarządzaniu prezentacja*  

16 listopada 2016

9:30 - 15:00 KSAP

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

"120 lat naukowego zarządzania, wnioski dla gospodarki i administracji"

strona konferencji  

6 grudnia 2016

16:15 -17:30 CZIiTT PW sala 4.01

Dr hab. Olaf Żylicz, prof. PW

Szkoła Biznesu PW

Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa? prezentacja wydarzenie na FB

17 stycznia 2017

15:00 -17:30 CZIiTT PW sala 4.05

Dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. PŚl

Politechnika Śląska

Symulacja komputerowa w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy prezentacja wydarzenie na FB

24 stycznia 2017

15:00 - 16:00 CZIiTT PW sala 4.01

Dr Andrzej Wodecki

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Cognitive computing w zarządzaniu prezentacja wydarzenie na FB
* Przedstawiane w formie syntetycznej w trakcie wykładu zagadnienia znajdują swe rozwinięcie w publikacjach naukowych autora prezentacji, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Katedry Analiz Strategicznych UEK w Krakowie