Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Aktualności

Studenci ze studiów od lutego (semestr przesunięty) - wnioski o stypendium rektora

Wszyscy studenci składają wnioski o przyznanie stypendium rektora muszą złożyć wnioski w październiku. Osoby z przesuniętego semestru również składają wnioski w październiku, a stypendia będą przyznawane na 10 miesięcy. Nie będzie możliwości składania wniosków w lutym.

Nowe godziny otwarcia dziekanatu ds. studenckich we wrześniu i w październiku.

Proszę o zapoznanie się z nowymi godzinami przyjęć interesantów.

Wnioski o stypendia rektora, socjalne, specjalne i zapomogi będzie można składać od 2 do 16 października w pokoju nr 5

Nowe wnioski oraz regulamin będą dostępne na stronie: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/
Wnioski o stypendia będą przyjmowane tylko na nowych drukach.
Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z Regulaminem.

Ambasada Peru zaprasza na praktyki

Ambasada Peru zaprasza do odbycia bezpłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w Sekcji Handlowej placówki od X 2017.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Wnioski o stypendium ministra należy składać do 12 września 2017 r. w pokoju nr 5.