Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe ERGONOMIA

Studenckie Koło Naukowe powstało w 2003 roku przy Laboratorium Ergonomii Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji. Aktualnie działa przy Wydziale Zarządzania. Członkowie koła pogłębiają wiedzę z zakresu ergonomii realizując własne projekty (np. granty rektorskie), jaki i przez współuczestnictwo w tworzeniu projektów Laboratorium Ergonomii.

Studenckie Koło Naukowe MANAGER

Studenckie Koło Naukowe Manager powstało 6 lipca 2007 i decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej zostało wpisane do rejestru Kół Naukowych PW.

Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem „Q&S Management”

Koło Naukowe Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem „Q&S Management” zostało wpisane do Rejestru Studenckich Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej decyzją Rektora z dnia 19 grudnia 2012 r.

Studenckie Koło Naukowe SUSTAINABLE BUSINESS

Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business - International Scientific Club