Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2016 (r.ak. 2016/2017)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2016 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2016.

 • firma ubezpieczająca:       Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A
 • okres ubezpieczenia:        01.10.2016 - 30.09.2017
 • suma ubezpieczenia:        45 300 zł
 • składka roczna:                 35 zł

Uwaga:

 • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
 • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne:

 •  o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
 •  tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko
 •  właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

 Jak uzyskać odszkodowanie?

 W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody w:

 • PK Warszawa, ul. Mołdawska 9; 02-127 Warszawa;
 • Agencja Ergo Hestii ul. Tysiąclecia 14; 09-400 Płock
 • BLS - STU Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 71-831 Sopot

Istnieje możliwość (np. ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego) załatwienia formalności związanych z przebiegiem likwidacji szkód w innej uprawnionej placówce wykonawcy na terenie RP.

Szkody zgłaszać można pod numerem telefonu: