Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Gratulujemy naszym Dyplomantom!

Gratulujemy naszym Dyplomantom!

13 grudnia na uroczystym bankiecie wręczone zostały dyplomy dla laureatów XXI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2017. Wśród laureatów znalazło się 2 naszych Absolwentów: inż. Paweł Kaczmarski i mgr Witold Michalak. Serdecznie im gratulujemy!

Wśród laureatów XXI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2017, znalazło się dwóch Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W grupie prac magisterskich 3 miejsce zajął mgr Witold Michalak, którego praca nosi tytuł „Zastosowanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia realizacji procesów operacyjnych obsługi wypożyczalni rusztowań” i powstała pod opieką dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW. Drugim laureatem konkursu został inż. Paweł Kaczmarski, którego praca pt. „Projekt wykorzystania technologii BIM w analizie kosztów realizacji inwestycji budowlanych” zajęła 3 miejsce w kategorii prac dyplomowych pierwszego stopnia. Promotorem pracy była dr inż. Olga Sobolewska.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 13 grudnia 2018 w Warszawie podczas uroczystego bankietu konferencji TIAPISZ, połączonej z uroczystymi obchodami 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej.