Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory specjalności

Wyniki wyborów specjalności dla V semestru studiów inżynierskich I stopnia (kier. ZiIP):

Studia dzienne:

- Finanse i Zarządzanie Ryzykiem

- Zarządzanie Produkcją

- Informatyka Gospodarcza

Studia zaoczne:

wszyscy studenci zostali przypisani do jednej specjalności - Zarządzanie Produkcją