Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory specjalności

Wyniki wyborów specjalności:

I stopień kierunek Zarządzanie IV semestr dzienne (stara siatka) – specjalności:

Zarządzanie strategiczne (2 grupy),

- Finanse i zarządzanie ryzykiem (1 grupa)

 

I stopień kierunek Z IV semestr zaoczne (stara siatka) – specjalność: Zarządzanie Strategiczne – wszyscy studenci z roku przypisani do jednej specjalności

 

 

I stopień kierunek Z II semestr dzienne (nowa siatka) – specjalność: Zarządzanie w gospodarce cyfrowej – wszyscy studenci z roku przypisani do jednej specjalności

 

 

I stopień kierunek Z II semestr zaoczne (nowa siatka) – specjalność: Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie – wszyscy studenci z roku przypisani do jednej specjalności