Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory specjalności

Wyniki wyborów specjalności dla studiów magisterskich - I sem. 

Kierunek Zarządzanie, studia dzienne - zostaną uruchomione dwie specjalności:

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W GOSPODARCE GLOBALNEJ
ZARZĄDZANIE EKOSYSTEMEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia dzienne - na podstawie sondażu decyzją Pani Dziekan Katarzyny Rostek zostanie uruchomiona specjalność - INNOWATYKA i ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

Kierunek Zarządzanie, studia zaoczne - na podstawie sondażu decyzją Pani Dziekan Katarzyny Rostek zostanie uruchomiona specjalność - ZARZĄDZANIE EKOSYSTEMEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia zaoczne - na podstawie sondażu decyzją Pani Dziekan Katarzyny Rostek zostanie uruchomiona specjalność - INNOWATYKA i ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

Wyniki wyborów specjalności dla V semestru studiów inżynierskich I stopnia (kier. ZiIP):

Studia dzienne:

- Finanse i Zarządzanie Ryzykiem

- Zarządzanie Produkcją

- Informatyka Gospodarcza

Studia zaoczne:

wszyscy studenci zostali przypisani do jednej specjalności - Zarządzanie Produkcją