Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Zgłoś pomysł do budżetu partycypacyjnego PW

Pomysł do budżetu partycypacyjnego PW - termin przedłużony do 15.01.2019!

Politechnika Warszawska z myślą o pracownikach i studentach uruchomiła Budżet Partycypacyjny.
Termin przedłużony do 15 stycznia 2019. 

Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących. To również studenci i pracownicy PW zadecydują poprzez głosowanie o tym, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane.

Główną ideą inicjatywy jest oddanie ważnych decyzji dotyczących udoskonalenia kampusu w ręce osób, które tworzą naszą Uczelnię. W pracach nad budżetem partycypacyjnym może wziąć udział każdy jej członek. Jeśli tylko masz pomysł i wiesz, co chciałbyś zmienić na PW – czekamy na Twoje zgłoszenie.

Jest to pierwsza edycja Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu naszej społeczności uda nam się zrealizować szereg ciekawych pomysłów, ulepszających miejsce, w którym spędzamy wspólnie czas.

Zgodnie z Uchwałą budżetową ogólna kwota przeznaczona na Budżet Partycypacyjny to 100 tys. złotych.

Więcej o Budżecie Partycypacyjnym PW można dowiedzieć się na poświęconej mu stronie internetowej.

Źródło: Politechnika Warszawska