Wyszukiwanie: 

Valid HTML 4.01 Transitional

Zmiany w terminach konsultacji są umieszczane w serwisie DZIEKANATU.  

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak

Termin konsultacji:

wtorki: 6 i 27 października, 10 i 24 listopada, 8 i 22 grudnia, 12 i 26 stycznia godz. 10.30 - 12.00

Pokój:

232

Nr telefonu:

E-mail:

Z.Banaszak@wz.pw.edu.pl

Stanowisko:

prof. nzw.

Profil naukowy:

 

Działalność dydaktyczna:

 • systemy wspomagania decyzji
 • modele i algorytmy sztucznej inteligencji
 • teoria dyskretnych systemów zdarzeniowych

Tematyka projektów przejściowych:

 • przykład modelowania planowania obiegu dokumentów za pomocą sieci Petriego
 • przykład modelowania procesów decyzyjnych za pomocą technik CLP/CP
 • przykład zastosowania modelowania rozmytego do oceny struktury portfela inwestycyjnego
 • analiza porównawcza wybranych systemów klasy ERP
 • p rojekt systemu sterowania ruchem w wybranym układzie komunikacji miejskiej
 • model ceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach sektora MSP
 • przykład użycia technik CP/CLP do weryfikacji niesprzeczności bazy wiedzy

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt systemu wspomagania decyzji w sieci dystrybucji odpadów poprodukcyjnych
 • projekt systemu planowania wieloasortymentowej produkcji cyklicznej
 • analiza spójności i niesprzeczności zadaniowo dedykowanych baz wiedzy
 • a naliza przydatności technik programowania w logice ograniczeń do weryfikacji baz wiedzy systemów wspomagania decyzji
 • analiza opłacalności wykorzystania systemów klasy ERP w instytucjach administracji państwowej
 • metody rozstrzygania konfliktów zasobowych procesów transakcyjnych
 • projekt systemu interakcyjnego wariantowania biznesplanu

Działalność naukowo-badawcza:

 • modele i algorytmy sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu diofantycznych problemów decyzyjnych związanych z planowaniem przedsięwzięć
 • modelowanie i ocena efektywności funkcjonowania procesów transakcyjnych
 • zastosowanie technik programowania w logice ograniczeń w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych
 • dedykowane systemy interakcyjnego wspomagania decyzji

Proponowane tematy prac dyplomowych MAGISTERSKICH

 • Projekt wykorzystania metod sztucznej inteligencji w planowaniu i optymalizacji przepływów produkcji w MŚP
 • Procedura zarządzania przez wiedzę w organizacjach zorientowanych na transfer technologii
 • Projekt systemu planowania przepływu produkcji w MŚP na przykładzie firmy X (Ocena przydatności wybranych pakietów klasy ERP)
 • Projekt wykorzystania systemów klasy ERP w instytucjach administracji państwowej. (Na przykładzie systemu proALPHA)
 • Procedura oceny przydatności technik programowania z ograniczeniami do zarządzanie wiedzą w organizacjach zorientowanych na transfer technologii.
 • Projekt systemu monitorowania przepływu produkcji w wybranym przedsiębiorstwie klasy MŚP
 • Projekt systemu komputerowo wspomaganej oceny opłacalności wykorzystania systemu proALPHA w instytucjach administracji państwowej.
 • Projekt systemu komputerowo wspomaganej oceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach sektora MSP.
 • Projekt systemu wariantowania przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach niepewności na przykładzie małego przedsiębiorstwa branży usługowej
 • Zasady wykorzystania danych niepewnych do oceny rentowności alternatywnych wariantów projektu informatycznego
 • Metodyka implementacji technik programowania rozmytego z ograniczeniami do budowy zadaniowo zorientowanych systemów wspomagania planowania inwestycji
 • Projekt systemu weryfikacji baz wiedzy systemów wspomagania decyzji
 • Zasady integracji systemów wspomagania decyzji
 • Projekt systemu zarządzania obiegiem dokumentów w jednostkach administracji publicznej.
 • Metodyka zarządzania zasobami ludzkimi w projektach informatycznych
 • Procedura wspomagania długoterminowych inwestycji na przykładzie zakupu nieruchomości

Proponowane tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH

 • Projekt systemu komputerowo wspomaganego doboru systemów informatycznych zintegrowanego zarządzania
 • Projekt systemu oceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach sektora MSP.
 • Procedura wykorzystania danych niepewnych do oceny rentowności alternatywnych wariantów projektu informatycznego
 • Projekt systemu komputerowo wspomaganego planowania zajęć implementowanego w środowisku języków programowania z ograniczeniami
 • Zastosowanie technik programowania rozmytego z ograniczeniami do budowy zadaniowo zorientowanych systemów wspomagania planowania inwestycji
 • Procedura wspierająca przygotowanie biznesplanu przedsiębiorstwa branży usługowej.
 • Procedura wspierająca planowanie obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie X
 • Projekt modułowego systemu planowania przepływu produkcji
 • Projekt systemu komputerowo wspomaganego zarządzania przez jakość na przykładzie wybranej firmy branży usługowej
 • Projekt systemu komputerowo wspomaganego planowania zajęć (wykorzystanie języka programowania w logice ograniczeń)
 • Projekt systemu sterowania dyspozytorskiego procesami transportu i składowania w ESP
 • Projekt systemu sterowania dyspozytorskiego w podsystemach transportowych ESP.
 • Projekt systemu sterowania ruchem na przykładzie wybranego układu komunikacji miejskiej
 • Projekt dedykowanego, interakcyjnego systemu technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji zorientowanego na małe przedsiębiorstwa
 • Projekt komputerowo wspomaganej implementacji technik analizy procesowej IDEF0 w zadaniach optymalizacji procesów logistycznych

Powiązane publikacje:

ostatnia aktualizacja: 2015-10-02 19:43:02

WAŻNE DOKUMENTY

WAŻNE LINKI

SONDA

Czy słyszałeś o programie LLP-Erasmus?
Nie
Tak
 | Mapa serwisu |  Kontakt |