Wyszukiwanie: 

Valid HTML 4.01 Transitional

Prezentowana lista absolwentów obejmuje osoby, które ukończyły studia menedżerskie w Politechnice Warszawskiej w różnych okresach jej działania, począwszy od 1955 r.  Pierwsi absolwenci Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej opuścili mury uczelni w 1955 r. W 1970 r., w wyniku połączenia Oddziału Inżynieryjno-Ekonomicznego z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Produkcji Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, został utworzony Instytut Organizacji Zarządzania, który w 1985 r. zmienił nazwę na Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, wchodzący w strukturę Wydziału Inżynierii Produkcji. Z dniem 1 września 2008 r., na bazie Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych, został utworzony WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, kontynuujący w Politechnice Warszawskiej prowadzenie studiów menedżerskich na kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji . 

Wybierz rok ukończenia studiów:
pierwsze poprzednie
(143/395)
następne ostatnie
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
 • Kosiak Jan
  (absolwent nr: 653, rok ukończenia: 1971)
  Organiz. zakładu doświadczalnego Centralnego Biura Konstrukcyjnego Urządzeń Chemicznych
 • Kosiarska Stefania
  (absolwent nr: 1151, rok ukończenia: 1977)
  Organizacja transportu wewnętrznego w komórce pokryć galwanicznych w Fabryce Samochodów Osobowych
 • Kosidło Konrad
  (absolwent nr: 5150, rok ukończenia: 2011)
  Analiza wykorzystania funduszy unijnych na ochronę środowiska na przykładzie Z.A.Puławy
 • Kosieradzka Urszula
  (absolwent nr: 3330, rok ukończenia: 2003)
  Wartościowanie pracy na stanowiskach robotniczych w Zakładzie Mięsnym Żelezniki RATYŃSCY Sp. Jawna
 • Kosieradzka Urszula
  (absolwent nr: 4279, rok ukończenia: 2006)
  Projekt taryfikatora płac dla zakładu przetwórstwa mięsnego "RATYŃSCY"
 • Kosińska Dorota
  (absolwent nr: 2255, rok ukończenia: 1999)
  Funkcjonowanie i organizacja obsługi przedsprzedażnej na przykładzie firmy Procter&Gamble
 • Kosińska Dominika
  (absolwent nr: 2696, rok ukończenia: 2001)
  Projekt dokumentacji systemu zapewnienia jakości ISO 9002 w Laboratorium Procesów Technologicznych - procesy technologiczne
 • Kosińska Karolina
  (absolwent nr: 4476, rok ukończenia: 2007)
  Analiza finansowa przedsiębiorstwa "ADA" Sp. z o.o.
 • Kosiński Bartosz
  (absolwent nr: 2667, rok ukończenia: 2001)
  Projekt strategii rozwoju rynku kart kredytowych w Polsce
 • Kosiński Tomasz
  (absolwent nr: 4413, rok ukończenia: 2007)
  Analiza i ocena strategii marketingu docelowego na przykładzie marki MERCEDES-BENZ
 • Kosiński Jerzy
  (absolwent nr: 5279, rok ukończenia: 2011)
  Analiza wpływu sytuacji panującej na wybranych platformach giełdowych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Kosmala Monika
  (absolwent nr: 4594, rok ukończenia: 2008)
  Projekt oceny procesu wdrażania strategii TQM w wybranym przedsiębiorstwie branży ubezpieczeniowej
 • Kosmala Anna
  (absolwent nr: 4932, rok ukończenia: 2010)
  Analiza strategiczna sektora gier mobilnych na przykładzie firmy Polkomtel S.A.
 • Kosno Tomasz
  (absolwent nr: 2596, rok ukończenia: 2001)
  Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w firmie usług marketingu bezp. na przykładzie BussinesPoint
 • Kosowski Wojciech
  (absolwent nr: 3445, rok ukończenia: 2003)
  Integracja norm ISO 14001 z istniejącym systemem jakości ISO 9001 w Mostostal Siedlce S.A.
pierwsze poprzednie
(143/395)
następne ostatnie
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
ostatnia aktualizacja: 2013-04-03 23:57:52

WAŻNE DOKUMENTY

WAŻNE LINKI

SONDA

Czy słyszałeś o programie LLP-Erasmus?
Nie
Tak
 | Mapa serwisu |  Kontakt |