Wyszukiwanie: 

Valid HTML 4.01 Transitional

Prezentowana lista absolwentów obejmuje osoby, które ukończyły studia menedżerskie w Politechnice Warszawskiej w różnych okresach jej działania, począwszy od 1955 r.  Pierwsi absolwenci Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej opuścili mury uczelni w 1955 r. W 1970 r., w wyniku połączenia Oddziału Inżynieryjno-Ekonomicznego z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Produkcji Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, został utworzony Instytut Organizacji Zarządzania, który w 1985 r. zmienił nazwę na Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, wchodzący w strukturę Wydziału Inżynierii Produkcji. Z dniem 1 września 2008 r., na bazie Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych, został utworzony WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, kontynuujący w Politechnice Warszawskiej prowadzenie studiów menedżerskich na kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji . 

Informacje o absolwencie:

Imię i nazwisko:

Emil Wysoczański

Temat dyplomu:

Organizacja przygotowania produkcji wyrobów rynkowych wysokiej jakości na przykładzie wybranej branży wyrobów

Promotor:

Mieczysław Dworczyk

Studia:

magisterskie wieczorowe

Absolwent nr:

1287

Rok ukończenia:

1979

ostatnia aktualizacja: 2013-04-03 23:57:52

WAŻNE DOKUMENTY

WAŻNE LINKI

SONDA

Czy słyszałeś o programie LLP-Erasmus?
Nie
Tak
 | Mapa serwisu |  Kontakt |