Rekrutacja

O przyjęcie na Kurs Dokształcający może ubiegać się osoba, która:

ukończyła 18 rok życia i zawodowo zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji.

Nabór na Kurs Dokształcający odbywa się na podstawie zgłoszeń zawierających:

Dokumenty należy przesyłać na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2020.

Opłata za kurs wynosi 1450 zł.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na Kurs staje się uczestnikiem Kursu, jeżeli wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za Kurs.

Terminy dokonywania opłat - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Harmonogram zajęć planowanej edycji kursu

Terminy zajęć: sobota - niedziela

Terminy najbliższej edycji według harmonogramu: początek zajęć - listopad 2020

Kurs obejmuje 54 godziny zajęciowe.

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania PW, ul Narbutta 85

Organizatorzy Kursu zastrzegają sobie możliwość nie uruchomienia Kursu w przypadku nie uzyskania wymaganej liczby uczestników Kursu. W takiej sytuacji, osoby, które zgłosiły chęć udziału, mają pierwszeństwo w najbliższej edycji Kursu.