Program kursu

Moduł 1 Zarządzanie projektami

Wykłady

 • W1. Wprowadzenie. Przegląd metodyk i standardów zarządzania projektami, w tym PRINCE2, PMBOK, AGILE PM.
 • W2. Cykl życia projektu. Struktura projektów w przedsiębiorstwie. Struktura podziału pracy.
 • W3. Harmonogramowanie za pomocą metody ścieżki krytycznej. Przykład przeliczenia harmonogramu.
 • W4. Przypisanie ograniczeń projektowych. Dokumentacja projektowa.
 • W5. Definiowanie i przypisywanie ról i zasobów do projektu.
 • W6. Optymalizacja planu projektowego. Controlling projektu. Raportowanie.
 • W7. Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia

 • C1. Wprowadzenie. Wprowadzenie do systemu PRIMAVERA P6 Oracle. Cykl życia projektu. Struktura projektów w przedsiębiorstwie.
 • C2. Tworzenie projektu z wykorzystaniem New Project Wizard. Struktura podziału pracy. Dodawanie czynności do projektu oraz tworzenie relacji. Harmonogramowanie za pomocą metody ścieżki krytycznej. Przypisanie ograniczeń projektowych.
 • C3. Dokumentacja projektowa. Definiowanie i przypisywanie ról i zasobów do projektu. Optymalizacja planu projektowego.
 • C4. Controlling projektu. Raporty. Wykonanie projektu – śledzenie postępów projektu. Strona internetowa projektu.
 • C5. Opracowanie i złożenie projektu zaliczeniowego.
 • C6. Opracowanie i złożenie projektu zaliczeniowego.
Moduł 2 - Zarządzanie projektami w Primavera Oracle P6 Desktop – wstęp do kursu rozszerzonego
 • Wstęp do dodatkowych funkcjonalności Primavera Oracle P6 Desktop