ZBIK - studia magisterskie

Studia przygotowują do pełnienia odpowiedzialnej roli koordynatora bezpieczeństwa. Studenci uczą się pracować i kierować zespołem, planować i realizować złożone projekty, dobierać właściwe narzędzia i metody wspomagające, szacować opłacalność i racjonalność przedsięwzięć w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Zatrudnienie możliwe jest zarówno w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej, wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem, jak i w administracji publicznej ukierunkowanej na zagadnienia bezpieczeństwa.

 

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW

Rekrutacja elektroniczna trwa od 10.01.2023 do 3.02.2023.

Uwaga: procedura rekrutacyjna obejmuje zapis elektroniczny, a następnie dostarczenie oryginałów dokumentów na Wydział. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: kandydat.wz@pw.edu.pl 

INFORMACJE WSTĘPNE

Studia trwają 4 semestry

Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Rodzaj i tryb studiów:

 • Studia magisterskie stacjonarne - rekrutacja odbywa się na semestr letni (zapisy trwają w okresie grudzień - luty)
 • Studia magisterskie niestacjonarne - rekrutacja odbywa się na semestr zimowy (zapisy trwają w okresie sierpień-wrzesień)

Opis kierunku:

Studia przygotowują do pełnienia odpowiedzialnej roli koordynatora bezpieczeństwa. Studenci uczą się pracować i kierować zespołem, planować i realizować złożone projekty, dobierać właściwe narzędzia i metody wspomagające, szacować opłacalność i racjonalność przedsięwzięć w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Zatrudnienie możliwe jest zarówno w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej, wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem, jak i w administracji publicznej ukierunkowanej na zagadnienia bezpieczeństwa.

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”

Absolwent:

 • posiada wiedzę i umiejętności identyfikowania i definiowania zagrożeń
 • potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i ocenę systemów i procesów organizacji w kontekście zagrożeń
 • posiada wiedzę z zakresu szacowania realnych skutków zagrożeń
 • potrafi przygotowywać projekty odpowiednich zabezpieczeń oraz ich wdrożenia w organizacji oraz oceniać racjonalność i adekwatność wdrożenia proponowanych zabezpieczeń
 • potrafi zarządzać zespołem analitycznym, projektowym i wdrożeniowym
 • poznawać i wykorzystywać narzędzia informatyczne

Perspektywy zawodowe:

sektor prywatny:

 • w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem (energetyka, sektor paliwowo energetyczny, dostawcy usług teleinformatycznych)
 • u operatorów infrastruktury krytycznej

sektor publiczny:

 • w administracji publicznej w centrach zarządzania kryzysowego oraz biurach bezpieczeństwa
 • w służbach mundurowych w komórkach analiz

sektor finansowy i doradczy:

 • w komórkach zajmujących się analizą danych, zarządzaniem ryzykiem i ekonomiką bezpieczeństwa
 • w organizacjach

Wybrane przedmioty:

 • Identyfikacja i doskonalenie procesów krytycznych organizacji
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
 • Podstawy kryptografii
 • Struktury systemu bezpieczeństwa i ochrony państwa
 • Magazynowanie energii i ogniwa paliwowe
 • Bezpieczeństwo danych, informacji i systemów teleinformatycznych
 • Zaawansowane metody zarządzania ryzykiem
 • Zasady funkcjonowania instytucji państwa w sferze bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem usług kluczowych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Obszary bezpieczeństwa w organizacji
 • Technologiczne wspieranie bezpieczeństwa

Organizacja zajęć:

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-13 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony
 • ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej

Opinie studentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-studentow

Opinie absolwentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-absolwentow

Opłaty za studia niestacjonarne:

3400 zł/semestr

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym https://www.zapisy.pw.edu.pl
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Przyjdź na wydział między 15 a 29 sierpnia i złóż wymagane dokumenty.
 4. Na rejestrację, przelew i złożenie dokumentów masz czas od 2 do 29 sierpnia br. Nie przegap terminów!

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie:

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/