Dr inż. Edyta Malicka- zwolnienie lekarskie

Stylizowane logo WZ

Dr inż. Edyta Malicka przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniach: 17.06-01.07.2022.

Aktualizacja ocen uzyskanych w semestrze letnim (w protokołach USOS, informacji w Moodle): po 01.07.2022.