Radek Michał, mgr

asystent
Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji
 • Pokój: 228

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa
 • strategie marketingowe
 • projekt w zakresie odpowiedzialnego marketingu
 • podstawy biznesu
 • podstawy marketingu

Działalność naukowo-badawcza:

 • ład korporacyjny
 • finanse
 • konkurencyjność i innowacyjność gospodarek
 • marketing inwestycyjny (FDI)
 • szkolnictwo wyższe i jakość kształcenia
 • zarządzanie projektami

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW