Zaciągnij się na PROM!

Zaciągnij się na PROM!

PROM PW to międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej. Zapraszamy do sprawdzenia możliwości rozwoju i do zgłoszeń.

Poniżej treść komunikatu P. Marty Szajnowskiej-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej PW:

"

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM: https://www.cwm.pw.edu.pl/PROM-PW/Konkursy/II-konkurs

Informacje dotyczące Programu PROM znajdują się na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom  (Dokumenty z naboru 2018)

"
Application Form (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 54,71 kB)
Plakat informacyjny PROM PW (pdf, 34,94 kB)
Regulamin konkursu (pdf, 95,47 kB)
Wzór certyfikatu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 48,90 kB)