Terminarz rekrutacji - I stopień

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia stacjonarne I stopnia:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite/Terminarz

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-niestacjonarne-I-stopnia/Terminarz

  Do pobrania