Dokumenty i opłaty - II stopień studiów

Wymagane dokumenty:                            

- dokument tożsamości (do wglądu) a cudzoziemcy paszport, z którego należy wykonać kopię łącznie z wizą; dokument zostaje zwrócony po poświadczeniu kopii,

- dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich wraz z kserokopią i suplementem wraz z jego kserokopią,

- aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,

- dwie aktualne fotografie, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, wykonane zgodnie z wymaganiami obecnie obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm,

- dodatkowe dokumenty lub oświadczenia wymagane przez WKR

Limity przyjęć

            stacjonarne niestacjonarne
I stopień II stopień I stopień II stopień
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej 60 60 60 60
Inżynieria Zarządzania 120 120 120 120
Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej – opłata za semestr - - 2700 zł 2700  zł
Inżynieria Zarządzania - opłata za semestr - - 2600  zł 2600 zł