H2020 - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF) i Widening Fellowships

Stylizowane logo WZ

Cel: Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w instytucjach akademickich oraz organizacjach z szeroko pojętego sektora pozaakademickiego znajdujących się w Europie (European Fellowships, EF) lub krajach pozaeuropejskich i w Europie (Global Fellowships, GF).Tematyka: Wszystkie dziedziny nauk.

Wnioskodawcy:

Doświadczeni naukowcy (Experienced Researchers, ER), tj. osoby, które mają stopień doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (liczone od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym), oraz spełniają warunek mobilności określony w Guide for Applicants.

Indywidualny naukowiec składa wniosek wraz z organizacją zapraszającą (np. uczelnią, firmą fundacją).

Dodatkową szansą dla polskich jednostek jest udział w grantach Widening Fellowships, czyli projektach realizowanych przez naukowców w tzw. widening country. Dzięki tej opcji wysoko ocenione wnioski MSCA IF EF, które nie znalazły się na głównej liście rankingowej, będą sfinansowane z osobnego budżetu.

Do kategorii widening country należą państwa członkowie UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksembug, Malta, Słowacja, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, oraz kraje stowarzyszone: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Dofinansowanie:

Ryczałtowe, na podstawie planowanej liczby osobomiesięcy.

Okres trwania projektu: od 12 do 36 m-cy.Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na portalu SEDIA (dawny Participant Portal).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie SEDIA.

Składanie wniosków:

  • do KE (SEDIA): 11.09.2019