VIII Międzynarodowa Konferencja ENTIME

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ma zaszczyt zaprosić na VIII Międzynarodową Konferencję ENTIME - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE.
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w VIII Międzynarodowej Konferencji ENTIME. Konferencja ma na celu integrację środowiska naukowego z praktykami życia gospodarczego - z przedsiębiorcami i przedstawicielami środowisk doradztwa biznesowego. Mamy nadzieję, że wydarzenie to stanie się dobrym miejscem wymiany poglądów, prezentacji wyników badań o charakterze zarówno koncepcyjnym, teoretycznym oraz empirycznym, które przyczynią się do pogłębienia wiedzy w danym obszarze.

W roku 2019 partnerem konferencji będzie European Council for Small Business and Entrepreneurship

Strona: www.zie.pg.edu.pl/entime