Zarządzanie jakością w organizacji – trendy i wyzwania

IV Konferencja Naukowa Zarządzanie jakością w organizacji – trendy i wyzwania

Organizator:  Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego

Strona: http://procesy.kzkl.eu/