Zarządzanie finansami

Tytuł konferencji: 

XX Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Finansami

Organizator: 

  • Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration