Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2021/2022. Spotkania w semestrze zimowym będą realizowane w trybie zdalnym na platformie wideokonferencyjnej Webex. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zostały zaplanowane następujące spotkania:

Edycja semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022
Data Prelegent Tytuł wystąpienia

12.10.2021

godz. 15:00

Dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS Czy klęski żywiołowe muszą tyle kosztować - z perspektywy 25 lat współpracy z administracją publiczną

16-17.11.2021

wydarzenie dwudniowe

DEMIST'21

Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology

Gospodarka cyfrowa – zarządzanie, innowacje,

społeczeństwo i technologie

14.12.2021

godz. 15:00

Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ Współczesne wyzwania zarządzania projektami

11.01.2022

godz. 15:00

Dr hab. Agnieszka Postuła Wyzwania edukacji menedżerów. Wyniki badań jakościowych.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania ma charakter otwarty, w związku z tym zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

W przypadku chęci uczestnictwa w seminarium prosimy o kontakt mailowy z Panią Justyną Kacprzak justyna.kacprzak@pw.edu.pl oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Zespół organizacyjny Seminarium:

  • dr inż. Justyna Smagowicz (Justyna.Smagowicz@pw.edu.pl) - Pełnomocnik Dziekana ds. Seminariów Naukowych
  • dr inż. Agnieszka Lisowska (Agnieszka.Lisowska@pw.edu.pl) 
  • dr inż. Piotr Kryś (Piotr.Krys@pw.edu.pl)
  • mgr Justyna Kacprzak (Justyna.Kacprzak@pw.edu.pl)

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania zostało zainaugurowane 26 października 2016 r.

Tradycyjne spotkania seminaryjne odbywały się co tydzień, we wtorki od godz. 15:00 w budynku CZIiTT PW - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. 

W latach 2017/18, 2018/19, 2019/20 było prowadzone w czterech nurtach:

  • Seminarium "Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu" (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz czasopisma "Przegląd Organizacji") - koordynator nurtu dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni
  • Seminarium "Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego" - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski) - koordynator nurtu dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni
  • Seminarium "Przedsiębiorczość Zaawansowanej Techniki" (patronat Urzędu Patentowego RP) - koordynator nurtu dr hab. Agnieszka Skala, prof. uczelni
  • Seminarium "Mazowiecka Platforma Kół Naukowych" - współorganizowane przez Radę Kół Naukowych PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego) - koordynator nurtu dr inż. Agnieszka Lisowska
Edycja rok akademicki 2020/2021     
Data Prelegent Tytuł wystąpienia
15.06.2021 Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
11.05.2021

Gala Nagrody Naukowej "Wykład im. Marka Siudaka" – wystąpienie laureatów

z roku 2020 (dr Katarzyna Łobacz) i 2021 (dr Adam Marszk)

13.04.2021 Dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH Zarządzanie w dobie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
31.03.2021 IV Konferencja Naukowa

Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta

Relacja z Konferencji

16.03.2021 Przedstawiciele planowanych Zakładów WZ PW

Prezentacja profili naukowych planowanych Zakładów WZ PW

(seminarium ma charakter zamknięty)

19.01.2021

Dr Katarzyna Modrzejewska

Mgr Dariusz Parzych

Mgr Paweł Huras

Obszary współpracy Wydziału Zarządzania z Działem Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii
Edycja rok akademicki 2019/2020    
Data Prelegent Tytuł wystąpienia Nurt
Semestr letni 2020

Kolejne spotkania seminaryjne zostały odwołane z powodu pandemii COVID-19

na podstawie zarządzenia Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.

3.03.2020 Łukasz Młodyszewski Budowanie zespołu-orkiestry w startupie technologicznym. PWT
21.01.2020 Dr Wojciech Nagel Do czego zmierza światowy i polski rynek giełdowy? TWNZ
14.01.2020 Prof. dr hab. Zbigniew Makieła Przedsiębiorczość akademicka - prawda czy złudzenie? WMIB
7.01.2020 Dr Andrzej Kuśmierz Warszawski Akcelerator Technologiczny WAW.ac, czyli akceleracja startupów naukowych. PWT
10.12.2019 Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB

Zaufanie do technologii w e-administracji.

Pobierz prezentację

WMIB

TWNZ

3.12.2019 Dr Bartosz Grucza

Współpraca z interesariuszami: moda czy konieczność?

Pobierz prezentację

PWT
26.11.2019 Mgr Małgorzata Walendzik Zasady podejmowania i wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego. MPKZ
19.11.2019 Prof. dr hab. Szymon Cyfert

Granice organizacji.

Pobierz abstrakt Pobierz prezentację

TWNZ
12.11.2019 Dr hab. Andrzej Michalak, prof. UWM

Technologie społeczne komunikowania biznesowego.

Wydarzenie na Facebooku Pobierz abstrakt

WMIB
5.11.2019 Dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ

Zarządzanie projektami w kontekście cyfrowej transformacji

Wydarzenie na Facebooku Pobierz abstrakt 

PWT
29.10.2019 Aleksandra Prokurat-Strawińska Jak rozpocząć karierę zawodową bez doświadczenia? MPKZ
22.10.2019 Dr hab. Agata Austen, Prof. UE

Czyżby porażka sieci międzyorganizacyjnych?

 Wydarzenie na Facebooku Pobierz prezentację Pobierz abstrakt

TWNZ
15.10.2019 Dr inż. Andreas Glenz

Innowacyjna aparatura do wyrafinowanych badań stosowanych

Wydarzenie na Facebooku

WMIB
8.10.2019 Prof. dr hab. Piotr Garstecki

Scope Fluidics: nowoczesna diagnostyka medyczna
 w odpowiedzi na globalne wyzwania w ochronie zdrowia.

Wydarzenie na Facebooku

PWT
Edycja rok akademicki 2018/2019
Data Prelegent Tytuł wystąpienia Nurt
28.05.2019

Michał

Klimek

Bezpieczeństwo transportu wojskowego i cywilnego. MPKN
21.05.2019

Dr hab. Krzysztof

Klincewicz, prof. PW

Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii w badaniach aktywności innowacyjnej.

Pobierz abstrakt

TWNZ
14.05.2019

Prof. dr hab. inż.

Stefan Trzcieliński

Idea przedsiębiorstw zwinnych. WMIB
7.05.2019

Marek

Stolarski

Globalna innowacja w niełatwej praktyce, czyli historia firmy NEEL.

Pobierz prezentację

PWT
16.04.2019

Dr hab. inż.

Katarzyna Halicka, prof. PB

Robot humanoidalny - (nie)idealny opiekun osób starszych. TWNZ
9.04.2019

Dr hab.

Beata Jamka

Podejmowanie decyzji a tryby i błędy myślenia.

Pobierz abstrakt

WMIB
2.04.2019

Dr hab.

Katarzyna Śledziewska

Kompetencje przyszłości. Wyzwania w okresie transformacji cyfrowej. PWT
26.03.2019

Katarzyna

Matusiak

Zarządzaj swoim zdrowiem - najpopularniejsze mity dietetyczne.

Pobierz prezentację

MPKN
20-21.03.2019

III Konferencja

Naukowa

Współczesne kontynuacje dorobku Piotra Drzewieckiego.

Program konferencji

TWNZ
12.03.2019

Prof. dr hab.

Iwona Jakubowska-Branicka

Jacy jesteśmy? Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji.

Pobierz abstrakt       

WMIB
5.03.2019

Dr Tomasz

Wiśniewski

Elektroniczne standardy sprawozdawczości biznesowej.

Pobierz prezentację

PWT
26.02.2019

Koło Naukowe

Prawa Podatkowego

Podnoszenie świadomości społecznej na temat prawa podatkowego na przykładzie działalności Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UPH. MPKN
29.01.2019

Daria Brun

SKN Manager

Modelowanie symulacyjne w dydaktyce inżynierii zarządzania. MPKN
22.01.2019

Prof. dr hab.

Ewa Stańczyk-Hugiet

Paradoksy zarządzania. TWNZ
15.01.2019

Dr hab. Maciej Stajniak,

prof. WSL

Logistyka jako modelowy mix narzędzi zarządzania operacyjnego. WMIB
8.01.2019

Prof. dr hab.

Monika Kostera

Rozmaite odcienie przedsiębiorczości. PWT
18.12.2018

Studenckie

Koło Naukowe

Politechniczna gwiazdka na niebie - dowiedz się co słychać u satelity PW-Sat2. MPKN
11.12.2018

Prof. dr hab.

Eugeniusz Gatnar

Współczesna polityka pieniężna. WMIB/TWNZ
4.12.2018

Dr hab. Krzysztof Piech,

prof. UŁa

Blockchain PWT
27.11.2018

Koło Naukowe

Robotyków

Prezentacja projektów. MPKN
20.11.2018

Dr hab. Grażyna

Leśniak-Łebkowska, prof. SGH

Hidden champions - dynamika losów. TWNZ
13.11.2018

Dr hab. Jan Fazlagić,

prof. UEP

Kreatywność a Industry 4.0. Czy maszyny mogą być kreatywne? Perspektywy i możliwości wykorzystania dorobku psychologii kreatywności na rzecz machine learning. WMIB
6.11.2018

Prezes

Ryszard Pazdan

Ekostrateg jako przykład platformy do wspomagania zarządzania środowiskowego. PWT
30.10.2018

Koło Naukowe

Druku 3D

Druk 3D - zastosowania w kołach naukowych i projektach studenckich. MPKN
23.10.2018

Dr hab.

Andrzej Kozina, prof. UEK

Negocjacje w zarządzaniu relacjami z interesariuszami organizacji. TWNZ
16.10.2018

Dr inż. Andrzej

Krzyszkowski

Koleje naprawdę wielkich prędkości.

      Wydarzenie na Facebooku      

WMIB
9.10.2018

Prof. dr hab.

Grażyna Gierszewska

Co dalej z zarządzaniem? Wernisaż monografii.

      Wydarzenie na Facebooku      

PWT
Edycja rok akademicki 2017/2018
Data Prelegent Tytuł wystąpienia Nurt
29.05.2018

Spawalnicze Koło Naukowe JOINT 

Mateusz Ostrysz

Jak zrobić ze spawarki drukarkę 3D. MPKN
22.05.2018

Prof. dr hab.

Wojciech Dyduch

Dylematy twórczej strategii. TWNZ
15.05.2018

Dr hab. Mieczysław

Morawski, prof. UE

Modele organizacji w pełni zorientowanych na wiedzę. WMIB
8.05.2018

Dr inż.

Piotr Dzikowski

Przedsiębiorczość Born Global. PWT
24.04.2018

Studenckie Koło

Naukowe

Działalność Koła Naukowego Technologie i Materiały. Możliwość rozwoju kół naukowych podejmujących zagadnienia odlewnictwa i technik wytwarzania. MPKN
17.04.2018

Prof. dr hab.

Dariusz Jemielniak

Wikipedia jako źródło wiedzy. TWNZ
10.04.2018

Konferencja

Naukowa

Zarządzanie 4.0 WMIB
27.03.2018

SKN Automatyki Przemysłowej WIP

SKN Mechaników Pojazdów SiMR

Od koła naukowego do przedsiębiorstwa. MPKN
20.03.2018

Dr hab. inż. 

Janusz Wielki, prof. PO

Modele wpływu gospodarki elektronicznej na tradycyjne organizacje gospodarcze. TWNZ
13.03.2018

Prof. dr hab. inż.

Cezary Orłowski

Internet Rzeczy w Smart Cities. WMIB
08-09.03.2018

II Konferencja

Naukowa

Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda. TWNZ
6.03.2018

Paweł Surgiel

Max Salamonowicz

Startupy w sektorze high-tech. PWT
27.02.2018

Studenckie

Koło Naukowe

Współpraca z otoczeniem oraz organizacja projektów międzynarodowych na bazie doświadczeń BEST oraz IAESTE. MPKN
20.02.2018

Dariusz Kwieciński

Piotr Jankowski

Zarządzanie przedsięwzięciami według metodyki własnej Fujitsu. TWNZ
6.02.2018

Monika Chimiak

Błażej Marciniak

Patentowanie a startupy. PWT
30.01.2018

Koło Naukowe

Logistyki Stosowanej

Kreowanie członków koła na najlepszych specjalistów. MPKN
16.01.2018

Prof dr hab. inż.

Małgorzata Kujawińska

Nowe spojrzenie na kodowanie i przetwarzanie informacji trójwymiarowej. WMIB
9.01.2018

Agnieszka Lewandowska

Bartłomiej Głowacki

Innowacyjne modele biznesowe. PWT
19.12.2017

Paweł

Radziszewski

Nowoczesne podróżowanie na przykładzie Hyperloop. MPKN
12.12.2017

Prof. dr hab.

Jan Wiktor

Strategie ekspansji przedsiębiorstw międzynarodowych - koncepcja i ograniczenia metodologii badań. TWNZ
5.12.2017

Dr hab. Jarosław Korpysa

Wojciech Regulski

Spin-offy i startupy w nauce. PWT
28.11.2017

Koło Naukowe Sustainable Business

Agnieszka Warzybok

Styl życia 20-30 latków a konsumpcjonizm. MPKN
24.11.2017

Wydział 

Zarządzania PW

Konferencja DEMIST'17. TWNZ
14.11.2017

Dr hab. Jakub

Swacha, prof. US

Oprogramowanie w chmurze w zarządzaniu organizacją. WMIB
7.11.2017

Dr inż. Janusz Marszalec

Diana Koziarska

Edukacja dla startupów. PWT
24.10.2017

Studenci

Kół Naukowych

Druk 3D a zastosowania medyczne. MPKN
17.10.2017

Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

mgr inż. Dawid Kurczyk

Skanowanie wielkoformatowe na potrzeby projektowania zakładów przemysłowych. TWNZ
10.10.2017

Prof. dr hab. inż.

Marek Przybylski

O nanotechnologii dla laików oraz o zarządzaniu centrum badawczym dla profesjonalistów. WMIB
3.10.2017

Borys Musielak

Krzysztof Kobyłecki

Społeczności startupowe. PWT
Edycja rok akademicki 2016/2017
Data Prelegent Tytuł wystąpienia Nurt
06.06.2017

Prof. dr hab. inż.

Janina Molenda

Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych. WMIB
30.05.2017

Dr Agnieszka Skala

Marek Kapturkiewicz

Źródła finansowania startupów: granty, dotacje, inwestycje czy klienci? PWT
23.05.2017

Andrzej Zajkowski

Janusz Stańczak

Informatyzacja uczelni publicznej - ujęcie modelowe. WMIB
16.05.2017

Prof. dr hab. inż.

Leszek Pacholski

Inżynieria Produkcji - Imperfect Knowledge? TWNZ
9.05.2017

Dr hab. Marek

Ćwiklicki, prof. UEK

Zarządzanie publiczne - między naukami o administracji a naukami o zarządzaniu. WMIB
25.04.2017

Dr inż. Piotr

Kisilewski

Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego. WMIB
11.04.2017

Prof. dr hab. 

Bohdan Jung

Nowe ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej w poszukiwaniu nowych paradygmatów, ujęć i kompetencji. TWNZ
28.03.2017

Dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK

Dr Agnieszka Skala

Startup jako forma organizacji - czym jest, a czym nie jest startup? PNT
21.03.2017

Dr inż.

Eryk Głodziński

Modelowanie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach budowlanych. WMIB
16-17.03.2017 I Konferencja Naukowa Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego TWNZ
14.03.2017

Prof. dr hab. inż.

Jacek Szołtysek

Jak logistyka społeczna modyfikuje postrzeganie logistyczne miasta. TWNZ
7.03.2017

Dionizy Smoleń

(PwC)

Czy jest możliwe stworzenie efektywnego systemu wspierania rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym? WMIB
14.02.2017 Dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH Zarządzanie wiedzą w otwartych innowacjach. Wykorzystanie mądrości tłumu. TWNZ
24.02.2017 Dr Andrzej Wodecki Cognitive Computing w zarządzaniu. WMIB
17.01.2017 Dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. PŚl Symulacja komputerowa w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy. PNT
6.12.2016 Dr hab. Olaf Żylicz, prof. PW Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa?  TWNZ