Rekrutacja letnia 2018/19

Rekrutacja letnia 2018/19

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej! Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz niestacjonarne I stopnia jest przedłużona do 12 września. Wyniki: 16 września.

Program studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest wyjątkowo atrakcyjny dla osób o szerokich zainteresowaniach. Takiego profilu kształcenia nie oferuje jeszcze żadna uczelnia w Polsce. Wychodzi on naprzeciw trendom światowym, które wskazują na to, że za 20 lat nie będzie nawet i 80% zawodów znanych dziś, a każdy w swym życiu zawodowym będzie nawet kilkakrotnie zmieniać zawód. Oznacza to, że kształcenie akademickie powinno po pierwsze przekazywać wiedzę najbardziej podstawową, która będzie trwale potrzebna, a po drugie kształtować umiejętności adaptowania się do postępu wiedzy i rozwoju cywilizacyjnego. Tak jak czołowe uczelnie świata uważamy, że umiejętności takie związane będą z gospodarką cyfrową i nowymi relacjami społecznymi. Dlatego uczymy nowoczesnej analityki biznesowej (na świecie określanej mianem data science) w zarządzaniu, innowacyjności i przedsiębiorczości. Atrakcyjną stroną naszej dydaktyki jest niewielka liczba wykładów i przewaga praktycznych form zajęć w małych grupach – ćwiczeń i projektów.

Przygotowujemy do zawodu organizatora/menedżera/analityka biznesu od kilkudziesięciu lat, to zawsze były solidne studia, nasz dotychczasowy program kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (obecnie Inżynieria zarządzania) oraz Zarządzanie został wyróżniony znakiem "Studia z przyszłością", a i tak zmieniamy go na jeszcze nowocześniejszy.

Nie wiesz, kiedy możesz złożyć dokumenty? Sprawdź szczegółowy harmonogram rekrutacji dla studiów (który jest identyczny dla kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i kandydatów na studia II stopnia - w obu trybach).

Przeczytaj zasady przyjęć na studia:

Nasze programy studiów otrzymały wyróżnienia:

studia z przyszłością logo
Lista 100 logo

(przeczytaj, jak je zdobyliśmy: Studia z Przyszłością, Lista 100)

Dostałaś/eś się na studia? Zapoznaj się z naszym Niezbędnikiem Nowego Studenta!

  

          

Przydatne linki