Bezpłatny kurs obsługi programu AutoCAD 3D organizowany przez Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy na bezpłatny kurs obsługi programu AutoCAD 3D organizowany przez Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniach 04-07.11.2021 r. ( z wyłączeniem 06.11.2021). Wszystkie koszty kursu pokrywa Politechnika Warszawska.

Szkolenie odbędzie się w trybie on-line na platformie Zoom. Zostanie Państwu udostępniona wersja edukacyjna AutoCAD 3D, którą otrzymają Państwo po połączeniu się z serwerem wykonawcy szkolenia. Program szkolenia obejmuje 20 godzin zegarowych. Znajdą go Państwo w Regulaminie kursu AutoCAD 3D.

Harmonogram szkolenia przedstawia się następująco:

KURS nr 1
kurs 3D
04-07.11.2021 (z wyłączeniem 06.11.2021)
04.11.2021 14.00-20.00
05.11.2021 14.00-20.00
07.11.2021 09.00-17.00

Szkolenie poprowadzi pan Michał Gierasiumiuk z firmyT-Matic Grupa Computer Plus.

Istnieje możliwość dostosowania kursu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Swoje potrzeby proszę zgłaszać poprzez załączony formularz zgłoszeniowy. Po zakończeniu kursu, otrzymają Państwo imienne certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz zamieszczony w załączniku oraz wysyłając go na adres: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl. Na zgłoszenia czekamy do 02.11.2021 r. Informację o uczestnictwie w kursie otrzymają Państwo 03.11.2021 r. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Regulamin kursu (pdf, 219,99 kB)
Zgłoszenie na kurs (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,60 kB)

W razie pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu 22 234 13 14 lub o wiadomość na adres mailowy niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl.