Kaczorowska Agnieszka, mgr

asystent
Zakład Systemów Inteligentnych
 • Pokój: 4

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

 

Działalność dydaktyczna:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunkowość menadżerska w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa
 • analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa

Działalność naukowo-badawcza:

 • czynniki behawioralne w rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • problematyka rachunkowości kreatywnej
 • procesy decyzyjne w rachunkowości