Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Nauka

Aktualności

Ciekawi Cię project base learning i design thinking? Dołącz do projektu

Nie boisz się pracy w międzynarodowym, interdyscyplinarnym zespole? Lubisz podejmować nowe wyzwania? Szukasz niestandardowych rozwiązań? W takim razie PdP jest dla Ciebie!

Konkurs na prace magisterskie o promocji i rozwoju Polski

Trwa XI edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski można zgłaszać do 23 października 2017 r. Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości blisko 50.000 zł, publikacje i staże.

Konkurs Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 1

Dyrektor Naukowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku. Wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie po 30 dniach od decyzji Dyrektora NCN. 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Seminarium Naukowe WZ - 06.06.2017

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

zaprasza na cykl spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania PW

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się dnia 6 czerwca 2017 r.

Prelekcję pt.: "Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych" wygłosi Prof. dr hab. inż. Janina Molenda.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Lidii Sobczak

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Lidii Sobczak

pt. „Model sukcesu innowacji w przedsiębiorstwie sektora biopaliw

Seminarium Naukowe WZ - 30.05.2017

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

zaprasza na cykl spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania PW

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się dnia 30 maja 2017 r.

Prelekcję "Źródła finansowania startupów: granty, dotacje, inwestycje czy klienci?"

wygłoszą dr Agnieszka Skala i Marek Kapturkiewicz.

Seminarium Naukowe WZ - 23.05.2017

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

zaprasza na cykl spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania PW

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się dnia 23 maja 2017 r.

Prelekcję pt.: "Informatyzacja uczelni publicznej - ujęcie modelowe" wygłoszą Andrzej Zajkowski i Janusz Stańczak.

Seminarium Naukowe WZ - 16.05.2017

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

zaprasza na cykl spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania PW

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się dnia 16 maja 2017 r.

Prelekcję pt.: "Inżynieria Produkcji - Imperfect Knowledge?" wygłosi Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

Seminarium Katedry Systemów Zarządzania 12.05.2017

Dziekan Wydziału Zarządzania oraz Katedra Systemów Zarządzania (K4), mają zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium Katedralne K4-H

Seminarium Naukowe WZ - 11.05.2017

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

zaprasza na cykl spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania PW
Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się dnia 11 maja 2017 r.
pt.: "Technologie informatyczne w usługach prawnych – szanse i ryzyka"

Prelegenci: prof. H. Rybiński (Politechnika Warszawska), T. Zalewski (radca prawny), dr M. Araszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), dr T. Żurek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), J.Piotrowski (Contractchecker.co).