Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Aktualności

Skrócone godziny pracy Dziekanatu

W dniu 19 czerwca br. Dziekanat ds. studiów czynny jest do godz. 16:00.

Dostępność Prodziekan ds. Studiów w wakacje

Prodziekan ds. Studiów przyjmuje studentów w ustalonych terminach dyżurów do dnia 29 czerwca, a następnie począwszy od 4 września. W okresie pomiędzy tymi datami możliwy jest wyłącznie kontakt mailowy.

Wpisy do USOSa a obrony

Wszyscy studenci, którzy chcą i potrzebują obronić się w czerwcu, mogą przynieść brakujące wpisy z przedmiotów wpisane przez prowadzącego ręcznie na kartę zaległości - jednoczesny wpis do USOS jest wskazany, ale nie niezbędny.

Aktualizacja harmonogramu sesji

Zmiana w terminarzu sesji:

prof. R. Żuber - Innowacje w gospodarce globalnej - jeden termin egzaminu w sesji jesiennej (7.09.2018 r., g. 18:15, s. 301)

Dzień obowiązkowej obecności pracowników

Informujemy o Zarządzeniu Dziekana WZ w sprawie wpisu ocen z przedmiotów zaliczanych na WZ.

Spotkanie ze specjalistami z Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zapraszamy na spotkanie ze specjalistami z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którzy opowiedzą o polityce konsumenckiej i analityce telekomunikacyjnej. Ponadto, przedstawiona zostanie oferta staży w UKE.

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych - studia stacjonarne i niestacjonarne, II st., kierunek Z i IZ

W zakładce Studia/Wybory związane z tokiem studiów/Wybory przedmiotów obieralnych opublikowane zostały wyniki wyborów przedmiotów obieralnych dla II semestru studiów magisterskich.

Latający stolik Biura Karier na WZ

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na spotkanie w ramach "Latającego stolika". Konsultacje odbędą się 7 czerwca (czwartek) br. w godz. 11:00 - 14:00 w hallu NT.

Dziekanat 1 czerwca nieczynny

W związku z Dniem Rektorskim, w dniu 1 czerwca br. (piątek) Dziekanat ds. studiów i Dziekanat ds. studenckich są nieczynne. Dyżuru nie ma również Prodziekan ds. studiów.

Inżynieria Zarządzania na dyplomie

Aktualizacja informacji dot. zmiany nazwy kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na "Inżynieria Zarządzania".

Dziekanat 18 maja nieczynny

W związku z Dniem Rektorskim z okazji Juwenaliów, w dniu 18 maja br. Dziekanat ds. studiów i Dziekanat ds. studenckich są nieczynne.

Nowy skład Biura ds. wyjazdów i programów międzynarodowych

W maju br. Biuro ds. studiów i programów międzynarodowych przechodzi pod opiekę nowych osób: dr Karoliny Kitzman i Anny Dmoch.

Informacja o EGZAMINIE B2 z języka angielskiego

dla studentów, którzy zakończyli lektoraty na studiach niestacjonarnych

Wybór przedmiotów obieralnych dla studiów magisterskich

Na stronie wydziału został zamieszczony harmonogram wyborów przedmiotów obieralnych dla II semestru studiów magisterskich.

Składanie prac przez studentów I st. + info o majówce

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30.04-04.05 br. Dziekanat ds. Studiów i Dziekanat ds. Studenckich będą nieczynne.

Wybory przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne dla studentów 6 semestru ZiIP oraz 4 semestru Z.

[Aktualizacja] Zmiana nazwy kierunku

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji staje się Inżynierią Zarządzania. Zmiana dotyczy tylko nazwy - pozostałe elementy kierunku pozostają takie same.

Wyniki wyborów

Na stronie w zakładce Studia/Wybory związane z tokiem studiów zostały opublikowane wyniki wyborów promotorów prac licencjackich oraz opiekunów prac przejściowych.

Naliczanie opłat za niezaliczone przedmioty

Od 23 kwietnia br. będą naliczane opłaty za niezaliczone przedmioty. Proszę do 21 kwietnia br. sprawdzić w systemie USOS ew. braki i uzupełnić wpisy dostarczając do dziekanatu kartę zaległości.

Wybory przedmiotów obieralnych

W najbliższy piątek - 13.04.2018 - ruszają wybory przedmiotów obieralnych.