Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Studia

Aktualności

Skrócone godziny pracy Dziekanatu

W dniu 19 czerwca br. Dziekanat ds. studiów czynny jest do godz. 16:00.

Dostępność Prodziekan ds. Studiów w wakacje

Prodziekan ds. Studiów przyjmuje studentów w ustalonych terminach dyżurów do dnia 29 czerwca, a następnie począwszy od 4 września. W okresie pomiędzy tymi datami możliwy jest wyłącznie kontakt mailowy.

Wpisy do USOSa a obrony

Wszyscy studenci, którzy chcą i potrzebują obronić się w czerwcu, mogą przynieść brakujące wpisy z przedmiotów wpisane przez prowadzącego ręcznie na kartę zaległości - jednoczesny wpis do USOS jest wskazany, ale nie niezbędny.

Aktualizacja harmonogramu sesji

Zmiana w terminarzu sesji:

prof. R. Żuber - Innowacje w gospodarce globalnej - jeden termin egzaminu w sesji jesiennej (7.09.2018 r., g. 18:15, s. 301)

Dzień obowiązkowej obecności pracowników

Informujemy o Zarządzeniu Dziekana WZ w sprawie wpisu ocen z przedmiotów zaliczanych na WZ.

Spotkanie ze specjalistami z Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zapraszamy na spotkanie ze specjalistami z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którzy opowiedzą o polityce konsumenckiej i analityce telekomunikacyjnej. Ponadto, przedstawiona zostanie oferta staży w UKE.

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych - studia stacjonarne i niestacjonarne, II st., kierunek Z i IZ

W zakładce Studia/Wybory związane z tokiem studiów/Wybory przedmiotów obieralnych opublikowane zostały wyniki wyborów przedmiotów obieralnych dla II semestru studiów magisterskich.

Latający stolik Biura Karier na WZ

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na spotkanie w ramach "Latającego stolika". Konsultacje odbędą się 7 czerwca (czwartek) br. w godz. 11:00 - 14:00 w hallu NT.

Dziekanat 1 czerwca nieczynny

W związku z Dniem Rektorskim, w dniu 1 czerwca br. (piątek) Dziekanat ds. studiów i Dziekanat ds. studenckich są nieczynne. Dyżuru nie ma również Prodziekan ds. studiów.

Inżynieria Zarządzania na dyplomie

Aktualizacja informacji dot. zmiany nazwy kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na "Inżynieria Zarządzania".