Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory związane z tokiem studiów

Wybór specjalności i promotorów odbywa się na semestrze trzecim od końca studiów i dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wybór jest realizowany zgodnie z określonym trybem wyboru specjalności i promotorów na Wydziale Zarządzania PW na studiach z programem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2013/14.

Studenci, w ramach realizacji procesu dydaktycznego, oprócz przedmiotów obowiązkowych kierunku i specjalności dokonują wyboru przedmiotów obieralnych:

  • w języku polskim na studiach stopnia pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) oraz
  • w języku polskim i angielskim na studiach stopnia drugiego (studia magisterskie)

Wybór przedmiotów jest realizowany zgodnie z określonym trybem wyboru przedmiotów obieralnych na Wydziale Zarządzania PW na studiach z programem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2013/14.

Harmonogram najbliższych wyborów - UWAGA ZMIANY!!!

stopień kierunek  rodzaj studiów semestr studiów nazwa wyborów rodzaj wyborów rozpoczęcie zakończenie
I ZiIP stacjonarne 5 promotorzy tylko 1 tura (zapisy wg rankingu) 24.11.2017 od 20.00 03.12.2017 do 20.00
I ZiIP nstacjonarne 5 promotorzy tylko 1 tura (zapisy wg rankingu) 24.11.2017 od 20.00 03.12.2017 do 20.00
I Z stacjonarne 5 przedmiot obieralny wybory wspólne dla Z+ZiIP - II tury I tura:23.11.2017 od 20.00 28.11.2017 do 20.00
I ZiIP stacjonarne 5 przedmiot obieralny II tura:06.12.2017 od 20.00 12.12.2017 do 20.00
I Z nstacjonarne 5 przedmiot obieralny wybory wspólne dla Z+ZiIP - tylko I tura 23.11.2017 od 20.00 03.12.2017 do 20.00
I ZiIP nstacjonarne 5 przedmiot obieralny
II Z stacjonarne 3 przedmiot angielski wybory wspólne dla Z+ZiIP - tylko I tura 24.11.2017 od 8.00 03.12.2017 do 20.00
II ZiIP stacjonarne 3 przedmiot angielski
II Z nstacjonarne 3 przedmiot angielski wybory wspólne dla Z+ZiIP - tylko I tura 24.11.2017 od 8.00 03.12.2017 do 20.00
II ZiIP niestacjonarne 3 przedmiot angielski
II Z stacjonarne 1 specjalności kto pierwszy ten lepszy 28.11.2017 od 15.00 03.12.2017 do 20.00
II ZiIP stacjonarne 1 specjalności tylko I tura (głosowanie) 27.11.2017 od 20.00 03.12.2017 do 20.00
II Z niestacjonarne 1 specjalności tylko I tura (głosowanie) 27.11.2017 od 20.00 03.12.2017 do 20.00
II ZiIP niestacjonarne 1 specjalności tylko I tura (głosowanie) 27.11.2017 od 20.00 03.12.2017 do 20.00

Zasady poszczególnych wyborów znajdują się w odpowiadających im zakładkach (poniżej)

Tryb wyboru przedmiotów obieralnych na Wydziale Zarządzania PW

Pobierz plik (pdf, 336,95 kB)

Tryb wyboru specjalności i promotorów na Wydziale Zarządzania PW

Pobierz plik (pdf, 336,95 kB)