Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory promotorów prac dyplomowych

Wyniki wyborów promotorów I st. V sem. ZiIP studia dzienne

Wyniki wyborów promotorów I st. V sem. ZiIP studia zaoczne

Uwaga! Wszyscy studenci zobowiązani są do skontaktowania się ze swoimi promotorami jeszcze w bieżącym semestrze studiów!