Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Komisje

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 • dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW - przewodnicząca
 • mgr inż. Piotr Kryś - sekretarz
 • dr Grzegorz Rządkowski
 • mgr Milena Bodych-Biernacka
 • Dorota Lurka
 • mgr Piotr Młodzianowski - przedstawiciel doktorantów
 • Aleksandra Zgiep – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczącay, prodziekan ds. studenckich i ogólnych
 • mgr inż. Marcin Bednarski - sekretarz
 • mgr Piotr Chibowski

Zespół wspierający pracę Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 • mgr Piotr Chibowski - kierownik Zespołu
 • dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska
 • mgr Ewelina Korzeniowska
 • mgr Piotr Młodzianowski
 • mgr inż. Marta Skierniewska
 • mgr inż. Marcin Ścibisz
 • Karolina Miętus - przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
 • Marta Sulikowska - przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
 • prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
 • dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. PW
 • dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW
 • dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. PW
 • dr inż. Edyta Malicka
 • dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
 • dr Maria Gasińska
 • dr inż. Olga Sobolewska
 • dr inż. Tadeusz Kubik
 • dr Wanda Pazio
 • Justyna Rot-Mech - przedstawiciel studentów
 • Klaudia Wolska - przedstawiciel studentów
 • mgr Jakub Tomczak - przedstawiciel doktorantów

przedstawicielki studentów:

 • Justyna Rot-Mech
 • Klaudia Wolska 

Komisja Rady Wydziału ds. Kadr

 • prof. dr hab. Wiesław Kotarba – przewodniczący
 • prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
 • prof. dr hab. Ewa Masłyk-Musiał
 • dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW
 • mgr inż. Sylwester Pięta

Komisja Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń

 • dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW – przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
 • dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, prof. PW
 • dr Wanda Pazio
 • dr Marek Seretny
 • dr inż. Bolesław Szomański

Wydziałowa Komisja ds. Kwalifikacji na Studia

 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Żuber  –  przewodniczący
 • prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
 • dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz
 • dr inż. Ryszard Rafalski

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

 • prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – przewodniczący
 • prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Izdebski
 • dr inż. Jacek Bałuk
 • dr inż. Krystyna Jasińska-Lamparska – sekretarz
 • Justyna Rot-Mech - przedstawicielka studentów