Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Rada Wydziału

Rada Wydziału Zarządzania

Skład Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2016/2020

Dziekan

      1.  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, dr hab. inż., prof. PW                                              

Prodziekani

      2.  Kosieradzka Anna, dr hab. inż., prof. PW - prodziekan ds. nauki i rozwoju   

      3.  Rostek Katarzyna, dr hab. inż., prof PW - prodziekan ds. studiów          

      4.  Kunikowski Grzegorz, dr inż. - prodziekan ds. studenckich i ogólnych                         

Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub posiadający stopień dr hab.

      5.  Domański Jarosław, dr hab. inż., prof. PW                                    

      6.  Drabik Ewa, prof. dr hab. inż.                                                 

      7.  Gąsiorkiewicz Lech, dr hab. inż.                                          

      8.  Gierszewska Grażyna, prof. dr hab.                                        

      9.  Górska Ewa, dr hab. inż., prof. PW                                          

    10.  Grzeszczyk Tadeusz, dr hab. inż., prof. PW                                           

    11.  Izdebski Waldemar, dr hab. inż., prof. PW 

    12.  Kotarba Wiesław, prof. zw. dr hab. inż.

    13.  Krupa Tadeusz, prof. dr hab. inż.                   

    14.  Lewandowski Jerzy, prof. dr hab. inż.                           

    15.  Monkiewicz Jan, prof. zw. dr hab.                                             

    16.  Prystupa Mieczysław, dr hab. inż., prof. PW                           

    17.  Szczepańska Katarzyna, prof. dr hab.                                       

    18.  Tkaczyk Stanisław, prof. zw. dr hab. inż.                                   

    19.  Waściński Tadeusz, dr hab. inż., prof. PW                                             

    20.  Żuber Ryszard, dr hab. inż., prof. PW   

 Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

    21.  Gąsiorkiewicz Artur, dr inż.

    22.  Kąkol Urszula, mgr inż.      

    23.  Krystyna Lamparska-Jasińska, dr inż.

    24.  Sobolewska Olga, dr inż.                                                      

    25.  Wiśniewski Michał, mgr inż.                                                          

    26.  Seretny Marek, dr   

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

    27.  Korzeniowska Ewelina, mgr

    28.  Maciszewska Agata, mgr inż.                                                        

 Przedstawiciel doktorantów

    29.  Wojciechowska Anna, mgr inż.                                                                     

Przedstawiciele studentów

    30.  Bojanowicz Piotr                                                    

    31.  Cichocka Magdalena                                                                 

    32.  Kalisz Kinga                                                                     

    33.  Nurzyńska Weronika                            

    34.  Smolak Karolina                                                                      

    35.  Wolska Klaudia                                                                  

    36.  Żach Aleksandra    

Przedstawiciele związków zawodowych         

      1.  Szomański Bolesław, dr inż. - ZNP                        

.Terminy posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania w r. ak. 2017/2018:

  • 24 października 2017
  • 28 listopada 2017
  • 19 grudnia 2017
  • 30 stycznia 2018
  • 27 lutego 2018
  • 27 marca 2018
  • 24 kwietnia 2018
  • 29 maja 2018
  • 26 czerwca 2018