Kandydat

Aktualności

Dziękujemy za udział w Drzwiach Otwartych!

Zachęcamy do dalszych kontaktów, z chęcią odpowiemy na pytania dotyczące studiów na naszym Wydziale.

Drzwi Otwarte PW

W sobotę 17 kwietnia zapraszamy na Drzwi Otwarte PW online. Do zobaczenia na FacebookuYouTube i platformie MS Teams.

Ostateczne terminy okazywania dokumentów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Prosimy o niezwłoczne okazanie oryginałów dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym oraz o podpisanie dokumentów kończących proces rekrutacji - zawiadomienie o wpisaniu na listę i ankiety osobowej.

Ostateczne terminy okazywania dokumentów: Czwartek 25.02.2021 - godz. 15.00-18.00, piątek 26.02.2021 - godz. 13.30 - 17.00

Brak złożenia podpisów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów Wydziału Zarządzania (w chwili obecnej jesteście Państwo wstępnie wpisani na listę studentów z nadanym tymczasowym numerem albumu).

Dodatkowe terminy przyjmowania dokumentów na studia II stopnia

Godziny przyjmowania dokumentów w dniach: poniedziałek (22.02) 12.00 - 17.00 i czwartek (25.02) 15.00 - 18.00

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokumenty należy okazać w pokoju nr 5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter)

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia odbędzie się w dniach 16.02 i 17.02. Poniżej wyniki II tury rekrutacji

Godziny przyjmowania dokumentów w dniach: wtorek (16.02) 10.00 - 15.00 i środa (17.02) 12.00 - 17.00

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokumenty należy okazać w pokoju nr 5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter)

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz wyniki I tury rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje:

Do 10 lutego 2021 r. został przedłużony termin zapisów na następujące kierunki studiów:

Studia stacjonarne II stopnia

Inżynieria Zarządzania

Studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria Zarządzania,

Komunikat dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

  • Inżynieria Zarządzania - ZAPISY PRZEDŁUŻONE DO 10 LUTEGO
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

rozpoczynające się w lutym 2021 r. jest prowadzona według poniższego harmonogramu

Ostateczne terminy podpisywania dokumentów rekrutacyjnych

Studia niestacjonarne I-go stopnia

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

Ostateczny termin okazywania dokumentów - studia stacjonarne I stopnia

W dniu 6 października br. (wtorek)  o g. 12.00 ostatecznie mija termin przedkładania przez kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia oryginałów niezbędnych dokumentów.

 

Po tym terminie osoby, które nie przedłożą oryginałów dokumentów zostaną wykreśleni z systemu USOS.

Zakończyła się druga tura przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Osoby, które nie są zakwalifikowane, a ich status to „oczekuje na decyzję” prawdopodobnie nie dołączyły wymaganych dokumentów bądź nie można odczytać załączonych dokumentów.

Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć w procesie rekrutacji prosimy o wgranie do systemu brakujących dokumentów (każdy z Państwa otrzymał maila z taką informacją).

Listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na decyzję: