Nauka

Aktualności

Konferencja Business Process Management Day 2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej Business Process Management Day 2023 pn. „Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji”, która odbędzie się dnia 12 maja 2023 roku (piątek) w godz. 11:00-15:30 w formule hybrydowej.

Seminarium naukowe WZ PW w dniu 13.06.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Seminarium naukowe PW „Horyzonty Dyscyplin Nauki"

Pod patronatem Prorektora prof. Mariusza Malinowskiego Centrum Studiów Zaawansowanych PW prowadzi stałe ogólnouczelniane seminarium naukowe „Horyzonty Dyscyplin Nauki” i zaprasza na kolejne spotkanie pt. „Transdisciplinary and impact research: Polish and Visegrad Group Startups  (Badania transdyscyplinarne startupów polskich i w krajach Grupy Wyszehradzkiej)”.

Seminarium naukowe Wydziału Zarządzania PW - 18.04.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

W ramach wystąpienia swoją prezentację pt. „Między „dworskością” a banałem. Co historia historiografii może powiedzieć naukom o zarządzaniu i jakości.” przedstawi Prof. Tomasz Ochinowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”

VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)”

Motto: „Zrozumienie i postawienie na naczelnym miejscu celu, do którego się dąży oraz przejęcie się nim sprawia, że niejednokrotnie zdobywamy się na nadzwyczajne wysiłki dla jego osiągnięcia. Pracy dodaje się „nerwu", stwarza zainteresowanie i chęć do coraz dalej idących ulepszeń” Zygmunt Rytel  [1947, s. 20][1].                       

[1] Zygmunt Rytel (1947). Teoretyczne podstawy organizacji. Kraków-Poznań: Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania PW 17.01.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 17 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

W ramach wystąpienia swoją prezentację pt. „Style myślenia strategicznego - identyfikacja i profilowanie” przedstawi Prof. Janusz Lichtarski z Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Seminarium Naukowe WZ PW

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.
W ramach wystąpienia swoją prezentację pt. „Wschodzące technologie dla realizacji procesu badawczego” przedstawi Prof. Regina Lenart-Gansiniec z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowy cykl spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

W imieniu Kierownictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Spotkania będą odbywały się w wybrane wtorki o godz. 15:00.

  • Dnia 18 października 2022 wykład wygłosi Dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK,
  • W dniach 22-23 listopada 2022 odbędzie się konferencja DEMIST’22 (wydarzenie dwudniowe – informacja),
  • Dnia 13 grudnia 2022, wykład wygłosi Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
  • Dnia 17 stycznia 2023 wykład wygłosi dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UEW

Spotkania seminaryjne będą organizowane na platformie wideokonferencyjnej MsTEAMS. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań seminaryjnych znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania ma charakter otwarty, w związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich pracowników naukowych, doktorantów
i studentów Politechniki Warszawskiej, jak również innych uczelni wyższych oraz praktyków z biznesu.

Festiwal Młodych Inżynierów

W ramach 26. Festiwalu Nauki w Warszawie, dnia 24 września 2022 roku odbył się Festiwal Młodych Inżynierów. Wydarzenie miało miejsce w gmachu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i zostało zorganizowane przez pięć Wydziałów PW: Fizyki, Inżynierii Materiałowej, Mechaniczny Technologiczny, Mechatroniki oraz Zarządzania. Nasz Wydział był reprezentowany przez członków Koła Naukowego SKN Manager oraz Wydziałową Radę Samorządu Studentów, w składzie: Aleksander Konikowski, Weronika Kot, Klaudia Prochacka, Katarzyna Pszczółkowska, Klaudia Urbaniak, opiekunów Koła – dra inż. Cezarego Szweda i dr inż. Justynę Smagowicz – oraz Prodziekana ds. Studenckich dra inż. Grzegorza Kunikowskiego.

The KITT4SME Type-B Open Call Info Webinar

We are pleased to invite AI solution providers and end users to register for the KITT4SME Type-B Open Call Info Webinar on 12 July 2022 at 10:00 CEST on Zoom.

 

As an EU funded H2020 project, KITT4SME (Platform-enabled kits of Artificial Intelligence for an easy uptake by SMEs) has already distributed EUR 1 million in the Type-A open call, and now it will distribute EUR 1,5 Million through the Type-B Open Call. In this call, AI technology providers and end users in the manufacturing industry can apply as small teams and can receive up to EUR 200.000 for demonstrating an AI solution in the shop floor of the manufacturing end user.