Aktualności

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Szkolenie BHP dla pierwszego roku studiów odbędzie się w formie samokształcenia na MS Teams.  Zostanie utworzona grupa szkoleniowa, w której zostaną udostępnione materiały szkoleniowe do samodzielnego zapoznania się przez uczestników oraz będzie możliwość konsultacji ze specjalistą z Inspektoratu BHP.

Udostępniony zostanie uczestnikom link do testu sprawdzającego wiedzę w MS Forms.

Termin realizacji szkolenia 7-21 października.

Zalogować do MS Teams można się przez pocztę studencką, która jest obowiązkowa do komunikacji z uczelnią.

Centralna poczta dla studentów / Poczta elektroniczna / Usługi / Strona główna - Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej (pw.edu.pl)

Zajęcia z przedmiotu Mechanika Płynów

Zajęcia z przedmiotu Mechanika Płynów rozpoczną się w piątek 7 października o godz. 10:15 w audytorium A1 na WIChiP .

Najważniejsze informacje dla nowych Studentów.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023, przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji dla Studentów pierwszego roku.

Badania Operacyjne (ćwiczenia) - Termin poprawy

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy o możliwości poprawy ćwiczeń z przedmiotu Badania Operacyjne.

16.09.2022 godz 17.30.

Życzymy powodzenia!

Badania Operacyjne (wykład) - Termin poprawy

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy o możliwości poprawy wykładów z przedmiotu Badania Operacyjne. 

14.09.2022 czwartek godz. 14.1515.09.2022 piątek godz. 17.15

Życzymy powodzenia!

Algebra i Analiza Matematyczna - termin zaliczenia poprawkowego (ćwiczenia)

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy o możliwości poprawy ćwiczeń z Analizy Matematycznej i Algebry w sesji jesiennej:

Studia dzienne: 

12.09.2022r. 10:15 - 12:00 s.123 - Analiza Matematyczna

12.09.2022r. 12:15-14:00 s.123 - Algebra

Studia zaoczne: 10.09.2022r. 10:15-12:00 s.227 - Algebra

Terminy egzaminów pozostają bez zmian.

Życzymy powodzenia!

Zapisy na lektoraty dla Studentów!

Szanowni Studenci,

Studium Języków Obcych informuje o zapisach na lektoraty. 

Nabór na kolejną edycję ATHENS - sesja Listopad 2022

Trwa nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2021 (która odbędzie się w dniach 12-19.11.2022 r.). 

Egzamin z przedmiotu Zarządzanie strategiczne - studia niestacjonarne

Szanowni Studenci!

Egzamin z przedmiotu Zarządzanie strategiczne dla kierunku Inżynieria Zarządzania, 4 semestr, odbędzie się w dniu 10.09 8:15-10:00 s.123. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Wakacyjne dyżury Dziekanatu i Prodziekan ds. Studiów

W lipcu i sierpniu obowiązują specjalne godziny otwarcia Dziekanatu ds. studiów oraz godziny dyżurów Prodziekan ds. studiów.

Skrócony czas pracy na Politechnice Warszawskiej

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Kierownictwa Politechniki Warszawskiej do 01.07.2022 Dziekanat ds. Studiów czynny do godziny 14:00. 

Zmiana sali na egzaminy!

Szanowni Studenci!

Uprzejmie informujemy, że nastąpi zmiana sali na egzaminy z przedmiotów: 

Dr inż. Edyta Malicka- zwolnienie lekarskie

Dr inż. Edyta Malicka przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniach: 17.06-01.07.2022.

Aktualizacja ocen uzyskanych w semestrze letnim (w protokołach USOS, informacji w Moodle): po 01.07.2022.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie „Ankieta dot. oceny treści zajęć dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się”.

XVII Edycja konkursu Project Master oraz Seminarium Project Management Edukacja 2022

Stowarzyszenie IPMA Polska i Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie  zapraszają do udziału w dwóch inicjatywach - konkursie Project Master na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami oraz Seminarium Project Management Edukacja 2022 promującym idee zarządzania projektami.

Dr inż. Piotr Kryś - zwolnienie lekarskie

Szanowni Studenci,

zajęcia z Dr inż. Piotrem Krysiem nie odbędą się. Wszystkie informacje dotyczące odrobienia zajęć dostaną Państwo bezpośrednio od prowadzącego. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Dr inż. Michaela Rostek

Szanowni Studenci,

w dniach 09.06-10.06 (czwartek i piątek) zajęcia z Dr inż. Michaelą Rostek nie odbędą się. Wszystkie informacje dotyczące odrobienia zajęć dostaną Państwo bezpośrednio od prowadzącej. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Mgr inż. Justyna Kacprzak

W dniu 02 i 03.06.2022 zajęcia z mgr inż. Justyną Kacprzak nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącą.

Mgr inż. Dominika Skrzypek

W dniu 02.06.2022 zajęcia z mgr inż. Dominiką Skrzypek nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącą.

Dr inż. Agnieszka Lisowska

Szanowni Studenci,

w dniach 02.06.2022 - 03.06.2022 zajęcia na studiach stacjonarnych z dr inż. Agnieszką Lisowską nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionych z prowadzącą.

Wybory ścieżki obieralnej

Szanowni Studenci, 

zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wyborów ścieżki obieralnej dla kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej. 

Wybory przedmiotów obieralnych

Szanowni Studenci, 

zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wyborów przedmiotów obieralnych. 

Wybory promotorów

Szanowni Studenci, 

zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wyborów promotorów. 

Instrukcja do wyborów opublikowana jest w zakładce - Studia - Wybory związane z tokiem studiów - Wybory promotorów prac dyplomowych

dr inż. Justyna Smagowicz

Szanowni Studenci, 

w dniach 18.05.2022 - 20.05.2022 zajęcia z dr inż. Justyną Smagowicz nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionych z prowadzącą.

Juwenalia - Dzień wolny od zajęć

Uprzejmie przypominamy o odbywających się Juwenaliach w dniu 13.05.2022.