Aktualności

Odwołane konsultacje dr inż. Krystyny Lamparskiej

W dniu 21.05.2024 konsultacje dr inż. Krystyny Lamparskiej nie odbędą się.

Nieobecność dr inż. Danuty Rojek

Zajęcia prowadzone w dniu 22.05.2024 (środa) przez dr inż. Danutę Rojek nie odbędą się.

Nieobecność p. Eweliny Korzeniowskiej

W związku z nieobecnością Pani Eweliny Korzeniowskiej zapraszamy do dziekanatu ds. studiów pok. 104 i 105.

24 Edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Tygodnika POLITYKA po raz 24 zaprasza młodych naukowców do aplikowania o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do środy 12 czerwca 2024 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł i 10 nagród finałowych po 5 tys. zł.  Nazwiska piętnaściorga finalistek i finalistów zostaną ogłoszone na łamach POLITYKI 18 września br.
Dodatkowe informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie polityka.pl/stypendia oraz w załączonej informacji prasowej.

NNP2024_informacja prasowa_27 marca 2024_informacja prasowa

Zapisy na EconoMY! Challenge

Weź udział w studenckim teście wiedzy online
i zdobądź 10 000 zł na realizację marzeń!

Ostateczna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II stopień, studia od lutego 2024 r.

Ogłaszamy ostateczną listę rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Decyzje dot. stypendiów będą do odebrania po 3 kwietnia 2024 r.

Kwota stypendium Rektora to: 850 zł

Wstępna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II stopień, studia od lutego 2024 r.

Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Na listach znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek w terminie. Nie są to wszystkie osoby, które otrzymają stypendia! 

Uwagi można zgłaszać do 18.03 (poniedziałek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

INDEX Investment Challenge

Rozpoczęła się rejestracja do największego konkursu inwestycyjnego - INDEX Investment Challenge, skierowanego do studentów oraz uczniów szkół policealnych.

Absolwenci – w roli mentorów i mentorek, po raz 6 będą wspierać studentów Politechniki Warszawskiej w Programie Mentoringowym PW

Studentko, Studencie!

Możesz uzyskać niepowtarzalne wsparcie na samym początku swojej zawodowej ścieżki, w momencie ważnych decyzji i wyborów.
Możesz je otrzymać od osoby, która podobnie jak Ty wybrała Politechnikę Warszawską, a teraz ma za sobą doświadczenie i drogę, która zaprowadziła ją do realizacji zawodowych celów, do osobistego spełnienia.

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letniego r. ak. 2023/24

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie równe raty z terminem płatności:

1 rata - 14.03

2 rata - 14.05

Podania należy składać przez systemu USOSweb / e-Podania/ Podanie dotyczące opłat za studia.

Termin składania podań  - 28.02.2024 r.

Komunikat o stypendiach od semestru letniego 2023/2024

Wnioski o stypendia Rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2024 r. tj. studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 19.02 do 04.03 w godzinach przyjęć.

Osoby z innych wydziałów oraz innych uczelni proszone są o załączenie kserokopii suplementu. Jeżeli na suplemencie nie ma podziału na semestry proszę załączyć dodatkowo kartę przebiegu studiów, gdzie będzie wykaz ocen i punktów ECTS z dwóch ostatnich semestrów. Wnioski można składać od średniej 4.00.

Hej Studenci Politechniki Warszawskiej!

Mamy dla Was ciekawą propozycję! Nasza firma ATMSolutions zaprasza Was do udziału w projekcie "ATMSolutions Invest LAB." To szansa na rozwijanie umiejętności inwestycyjnych i finansowych w super atmosferze. 
Pomożemy Ci w realizacji Twojego pomysłu finansowo i merytorycznie oraz udostępnimy wszystkie możliwe środki aby przekształcił się on w realny projekt! 

Weź udział w konkursie Schneider Electric "IA Masters", wykonując najlepszy projekt badawczy z dziedziny automatyki i robotyki!

  IA Masters. Projektuj przyszłość z Digital Twin

  • Studiujecie automatykę i robotykę lub pokrewny kierunek? 
  • Chcecie pracować pod okiem doświadczonych inżynierów?
  • Waszym marzeniem jest realny wkład w rozwój technologiczny branży automatyki przemysłowej?

Decyzje stypendialne

Informujemy, że od dnia 17.11 (piątek) od godz. 15:00 można odbierać decyzje dot. stypendiów Rektora i socjalnych. Odebranie decyzji jest warunkiem otrzymania stypendium na konto bankowe.

Decyzje negatywne również należy odebrać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Decyzje dot. stypendiów będą do odebrania po wcześniejszym ogłoszeniu.

Nie zostały jeszcze ogłoszone kwoty stypendiów.

Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można odwołać się do OKS.

Praktyki w Welchman Keen

Welchman Keen is seeking a Compliance and Policy Intern to work on various technology, media, and telecom (TMT) regulatory issues. We hire responsible self-starters who focus on gaining experience from working in a diverse and international culture.

You are also required to join an information meeting on 20 November 2023, 18.00-18.45, New Technological Building, room NT315, 85 Narbutta Str., Warsaw.

Wirtualne wydarzenie Schneider Electric 28 - 30 listopada

EMPOWHER to nasze zobowiązanie do wspierania integracyjnego i sprawiedliwego środowiska pracy, w którym każda kobieta może się rozwijać.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Promocja PW Niezależne Zrzeszenie Studentów i inicjatywa The Presja oferują studentom możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach psychologicznych on-line (50 min). Zapisy odbywają się przez link: https://thepresja.pl/nzs2023/,  gdzie istnieje możliwość dopasowania dnia i godziny konsultacji oraz wyboru terapeuty, działającego w ramach określonej specjalizacji. Każdemu studentowi w ramach tegorocznego programu przysługuje możliwość zarezerwowania maksymalnie trzech terminów. 

Wstępne listy rankingowe

Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Na listach znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek w terminie. Nie są to wszystkie osoby, które otrzymają stypendia! Kwoty stypendiów Rektor ogłasza na koniec października.

Uwagi można zgłaszać do 30.10 (poniedziałek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

NFZ: Studencie zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne

Studenci, którzy pracowali w wakacje, po powrocie na uczelnię powinni pamiętać o pewnych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli byli zatrudnieni na umowę o pracę, to muszą ponownie być zgłoszeni do ubezpieczenia. Zrobić to może w imieniu studenta rodzic lub uczelnia.

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

Studentów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w Międzywydziałowym projekcie interdyscyplinarnym BIM w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 proszę o PILNY kontakt eryk.glodzinski@pw.edu.pl

Nowy regulamin stypendialny już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem stypendialnym oraz wnioskami: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Wnioski należy składać w dniach 2.10.2023 - 16.10.2023 r. w pokoju nr 5 (ul. Narbutta 85, parter) - Dziekanat ds. Studenckich

Próg dochodowy do stypendium socjalnego: 1294,40 zł

1 ha przeliczeniowy za 2022 r.: 5549 zł.

Forma i tryb składania wniosków stypendialnych na rok ak. 2023/2024

Wnioski o stypendia można składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 2 do 16 października 2023 r. w godzinach otwarcia dziekanatu ds. studenckich. Wnioski o przyznanie stypendium rektora oraz socjalne należy składać w wersji papierowej (wypełnione na komputerze) a zapomogi i wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać przez system USOSweb. Osoby składające wnioski są proszone o sprawdzenie ich poprawności oraz kompletności przed przyjazdem na wydział.

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r. ak. 2023/24

Termin składania podań dla pierwszego roku studiów - 20 wrzesień 2023

Termin składania podań dla kolejnych lat studiów - 15 październik 2023

Podanie należy wysyłać na adres: student.wz@pw.edu.pl

Formularze do pobrania tutaj: https://www.wz.pw.edu.pl/Studia/Oplaty-za-studia-niestacjonarne

Aplikacja na sesję ATHENS w Listopadzie 2023

Zapraszamy do udziału w 5-dniowym intensywnym kursie i programie kulturalnym European Dimension Activities, organizowanym w jednej z czołowych europejskich uczelni technicznych!