Student

Aktualności

Ostateczna lista rankingowa zatwierdzona przez OKS

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową zatwierdzoną przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Decyzje dot. stypendium rektora oraz socjalnych będą wydawane od 28.03 (wtorek).
Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można odwołać się do OKS.

Wstępna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II st, studia stacjonarne

Ogłaszamy wstępną listę rankingową. Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do 20.03 (poniedziałek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

Komunikat o stypendiach od semestru letniego 2022/2023

Wnioski o stypendia Rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2023 r. tj. studenci studiów stacjonarnych II stopnia. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 20.02 do 06.03 w godzinach przyjęć.

Nowa kwota uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego od semestru letniego

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium od 20 lutego 2023 r. wynosi: 1 294,40 zł

Wnioski o przyznanie stypendium od marca 2023 można składać od 20 lutego do 6 marca włącznie

Stypendium pod choinkę 2022

Jest ich piętnaścioro – aktywnych naukowo, artystycznie, sportowo i społecznie, zaangażowanych w promowanie naszej Uczelni i popularyzację nauki. To studenci i doktoranci PW – tegoroczni laureaci Stypendium pod choinkę, a wśród nich studentka WZ - Julia Janiszewska.

Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych od piątku 18.11 od godz. 15.00

Decyzje będą do odebrania w pok. 5. Wszystkie decyzje należy odebrać do 5 grudnia br. 

Decyzje dot. wniosków złożonych przez system USOSweb będą dostępne w następnym tygodniu.

Decyzje dot. zapomóg zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 

Wysokość świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023

W załączniku decyzja Rektora PW z dnia 15 listopada 2022 roku.

Informacja z Biura Kanclerza dot. wysokości świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianami w składzie władz Rady Doktorantów decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023 jest jeszcze w procedowaniu (czeka na akceptację wysokości stawek przez Radę Doktorantów). Przepraszamy za zaistniałe opóźnienie i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną. Osoby nad grubą linią otrzymają stypendia.

Decyzje dot. stypendium rektora będą wydawane od 18.11, godz. 15:00 (piątek).
Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można się odwołać do OKS.

Wstępne listy rankingowe

Ogłaszamy wstępne listy rankingowe. Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzania list. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do dnia 02.11 (środa) godz. 13.00 na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list.