Student

Aktualności

Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych od piątku 18.11 od godz. 15.00

Decyzje będą do odebrania w pok. 5. Wszystkie decyzje należy odebrać do 5 grudnia br. 

Decyzje dot. wniosków złożonych przez system USOSweb będą dostępne w następnym tygodniu.

Decyzje dot. zapomóg zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 

Wysokość świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023

W załączniku decyzja Rektora PW z dnia 15 listopada 2022 roku.

Informacja z Biura Kanclerza dot. wysokości świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianami w składzie władz Rady Doktorantów decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023 jest jeszcze w procedowaniu (czeka na akceptację wysokości stawek przez Radę Doktorantów). Przepraszamy za zaistniałe opóźnienie i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną. Osoby nad grubą linią otrzymają stypendia.

Decyzje dot. stypendium rektora będą wydawane od 18.11, godz. 15:00 (piątek).
Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można się odwołać do OKS.

Wstępne listy rankingowe

Ogłaszamy wstępne listy rankingowe. Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzania list. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do dnia 02.11 (środa) godz. 13.00 na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list. 

Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone 24.10 po godz. 17.00

Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone 24.10 po godz. 17.00. Uwagi do wyliczenia średnich będzie można zgłaszać osobiście lub mailowo: student.wz@pw.edu.pl do 2.11 do godz. 13.00.

Ostatnia szansa na złożenie wniosków o przyznanie stypendium Rektora. Wnioski można składać tylko do 14 października.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium Rektora można składać tylko do 14 października. Wnioski można składać od średniej wynoszącej 4,00 (średnia ważona z poprzednich dwóch semestrów). Miejsce składania wniosków: Dziekanat ds. Studenckich. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego oraz zapomogi można składać przez cały rok jednak stypendium zostanie przyznane dopiero od następnego miesiąca po złożeniu wniosku. 

Nowy regulamin stypendialny już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem stypendialnym oraz wnioskami: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Wnioski należy składać w dniach 3.10.2022 - 14.10.2022 r. w pokoju nr 5 (ul. Narbutta 85).

Próg dochodowy do stypendium socjalnego: 1051,70 zł

1 ha przeliczeniowy: obwieszczenie Prezesa GUS

Forma i tryb składania wniosków stypendialnych na rok ak. 2022/2023

Wnioski o stypendia można składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 3 do 14 października 2022 r. w godzinach otwarcia dziekanatu ds. studenckich. Wnioski o przyznanie stypendium rektora oraz socjalne należy składać w wersji papierowej (wypełnione na komputerze) a zapomogi i wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać przez system USOSweb lub w wersji papierowej. Osoby składające wnioski są proszone o sprawdzenie ich poprawności oraz kompletności przed przyjazdem na wydział.

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r. ak. 2022/23

Termin składania podań dla pierwszego semestru upływa 27 września 2022 roku.

Termin składania podań dla kolejnych semestrów upływa 10 października 2022 roku.