Tradycja

"... aby historia nie odchodziła wraz z ludźmi"

Tradycja nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej

Niniejsza podstrona jest prowadzona na zasadzie realizacji §9 Statutu Politechniki Warszawskiej, którego ustęp 2 mówi „Politechnika Warszawska troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach…”. Upamiętnione tu osoby były związane z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej zajmującymi się naukowo lub dydaktycznie zagadnieniami organizacji i zarządzania, kształtując tradycję obecnego Wydziału Zarządzania. Poszukujemy informacji do sporządzenia indywidualnych biogramów osób ze spisu, z którym można się zapoznać tutajPoniższa lista oraz opisy biograficzne poszczególnych osób są poddawane systematycznej aktualizacji. Każdego, kto jest w posiadaniu informacji, jakich dotąd tu nie zamieszczono, bardzo prosimy o przesyłanie ich do administratora strony internetowej Wydziału Zarządzania na adres mailowy komunikacja.wz@pw.edu.pl

 

Historia Ludzie

 

Literatura:

 • Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (2022), 100 lat nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej, „Przegląd Organizacji” nr 7, s. 44-55.
 • księga pamiątkowa (1925), Politechnika Warszawska 1915-1925, Politechnika Warszawska.
 • praca zbiorowa (1965), Politechnika Warszawska 1915-1965, PWN.
 • praca zbiorowa (1995), To była wspaniała szkoła. Z dziejów Szkoły im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie [1895-1951], Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.
 • praca zbiorowa (2001), 50 lat Wydziału Inżynierii Produkcji, Komisja ds. historii i tradycji Rady Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska.
 • Kosieradzka A., Kunikowski G., Rostek K., Zawiła-Niedźwiecki J. (2017), Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej – historia i współczesność, „Przegląd Organizacji” nr 5, s. 64-68.
 • Martyniak Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Drozdowski M. M. (2020), Piotr Drzewiecki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (seria wydawnicza Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki), Radom.
 • Czech A. (2019), Karol Adamiecki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (seria wydawnicza Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki), Radom.
 • Czech A. (1981), Zygmunt Rytel – życie i dzieło, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice.
 • Grudzewski W.M. (2016), W drodze do nauki światowej. Pamiętniki z lat 1933-2015, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom.