Historia

Wprowadzenie 
Ujęcie syntetyczne 
Od kształcenia technicznego do menedżerskiego
Kształcenie menedżerskie na uczelniach technicznych
Geneza powstawania i teraźniejszość Wydziału Zarządzania PW 
Obchody 100-lecia nauk o zarządzaniu

 

Literatura:

  • Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (2022), 100 lat nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej, „Przegląd Organizacji” nr 7, s. 44-55.
  • Kosieradzka A., Kunikowski G., Rostek K., Zawiła-Niedźwiecki J. (2017), Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej – historia i współczesność, „Przegląd Organizacji” nr 5, s. 64-68.
  • praca zbiorowa (2001), 50 lat Wydziału Inżynierii Produkcji, Komisja ds. historii i tradycji Rady Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska.
  • Martyniak Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  • Drozdowski M. M. (2020), Piotr Drzewiecki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (seria wydawnicza Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki), Radom.
  • Czech A. (2019), Karol Adamiecki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (seria wydawnicza Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki), Radom.
  • Czech A. (1981), Zygmunt Rytel – życie i dzieło, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice.
  • Grudzewski W.M. (2016), W drodze do nauki światowej. Pamiętniki z lat 1933-2015, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom.