Kształcenie menadżerskie na uczelniach technicznych

Wyższe szkoły techniczne w Polsce 

Wg Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest 25 uczelni technicznych. Wśród nich 7 to uczelnie niepubliczne, a 18 publiczne (GUS wyodrębnił 2 uczelnie morskie i 5 wojskowych). (…)

Publiczne: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Niepubliczne: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Służb Lotniczych w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. (…)

Wg GUS, w roku akademickim 2014/15 studiowało 1 mln 469 tys. Studentów, w tym 1,1 mln na uczelniach publicznych i 360 tys. W niepublicznych. Na uczelniach technicznych było ich 319 tys., czyli 21,7%. (…)  O ile w uczelniach niepublicznych w ogóle kształci się 24,5%, to w niepublicznych szkołach technicznych jest niewiele ponad 4% studentów uczelni technicznych. (…) Największe uczelnie techniczne to PW i PWr oraz AGH. W każdej studiuje po ok. 34 tys. studentów. To znacznie więcej niż w większości uniwersytetów. Między 20 a 25 tys. studentów kształci się w PŚ, PG, PP i PŁ – to też tyle, ile w sporych uniwersytetach. Po prawie 17 tys. studentów mają PK i PRz. Można zatem powiedzieć, że klasyczne uczelnie techniczne mają się dobrze i dobrze też sobie radzą z kryzysem demograficznym. Nie mają też poważnych problemów finansowych. Warto jeszcze zwrócić uwagę na doktorantów. Jest ich w Polsce ok. 43,4 tys. W uczelniach technicznych natomiast 8 tys., czyli ok. 18%. O ile w skali kraju stypendia doktoranckie otrzymuje 40% doktorantów, to w uczelniach technicznych 54%. Spośród 46 tys. studentów zagranicznych w uczelniach technicznych kształci się 4,4 tys., czyli mniej niż 10%. (…) Nazwy „uniwersytet techniczny” uczelnia może używać, jeśli jej jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w 9 dyscyplinach, w tym co najmniej 6 w zakresie nauk technicznych. Żadna uczelnia polska nie stosuje w nazwie określenia „uniwersytet techniczny”, choć niektóre spełniają odpowiednie wymogi formalne. Niektóre duże uczelnie techniczne mają dość uprawnień do nadawania stopni naukowych, by móc nosić miano pełnych uniwersytetów.  Do takich należą choćby AGH z 37 prawami do doktoryzowania i 28 do habilitowania, PW z 35 prawami doktoryzowania i 28 do habilitowania, PWr – 25/19 i PŚ – 25/18. Liczby uprawnień pokazują, że to prawdziwe naukowe potęgi. (Wyższe szkoły techniczne w Polsce, 2016, s.6). 

Wyższe szkoły techniczne posiadające Wydziały Zarządzania: 
                                          hierarchia alfabetycznie wg. siedziby uczelni