Geneza powstawania i teraźniejszość Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Misja Wydziału Zarządzania

Misją Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest kształcenie na najwyższym poziomie specjalistów w zakresie zarządzania dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, a także wzmacnianie pozycji Wydziału poprzez prowadzenie badań naukowych, współpracę ze środowiskiem biznesu w Polsce i na świecie oraz konsekwentne rozwijanie kompetencji kadry.