Wprowadzenie

Wydział Zarządzania jest spadkobiercą bogatej tradycji, wywodzącej się od roku 1922, kiedy w Politechnice Warszawskiej prof. Karol Adamiecki utworzył pierwszą w Polsce Katedrę Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych. Kontynuatorem działalności Katedry był Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny powołany w 1953 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, kierowany przez prof. Seweryna Chajtmana.

Pionierzy nauk o zarządzaniu byli inżynierami, jako że pierwsi dostrzegli, że techniczny porządek konstrukcji czy logika następstw operacji technologicznych mogą być punktem wyjścia do porządkowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest wierny takiej tradycji myślenia o zarządzaniu, a nasi absolwenci są nadal przygotowywani do kariery zawodowej w duchu rozumienia wpływu najnowszej techniki i technologii na zarządzanie. Współcześnie to w dominującym stopniu aspekty gospodarki cyfrowej.

Dzięki temu profil aktywności akademickiej naszych wykładowców oraz profil zawodowy naszych absolwentów atrakcyjnie odróżniają nas od innych uczelni.