Komunikat dla osób przyjętych na studia w rekrutacji sierpień-wrzesień 2021 na Wydział Zarządzania PW

Studia stacjonarne II-go stopnia

Studia niestacjonarne I-go i II-go stopnia.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do podpisania dokumentów kończących proces rekrutacji - zawiadomienie o wpisaniu na listę i ankiety osobowej. Jest to warunek niezbędny do założenia Państwa akt w Dziale Ewidencji Studentów.

Osoby, które przesyłały dokumenty mailowo proszone są o zabranie ze sobą oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Dokumenty można podpisywać w pok.5 (parter) w dniach od 4 do 15 października włącznie. Brak złożenia podpisów w tym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy studentów Wydziału Zarządzania.

Terminy podpisywania dokumentów: 

poniedziałek 10.30 - 13.30

wtorek 11.00 - 15.00

środa nieczynne

czwartek 10.30 - 13.30

piątek 15.00 - 18.00