Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r. ak. 2021/22

Termin składania podań dla I semestru upływa 30 września 2021 roku.

Pozostałe semestry mogą składać podania do 10 października 2021 roku.

Udokumentowane podania należy wysyłać na adres: student.wz@pw.edu.pl

Formularze do pobrania tutaj: https://www.wz.pw.edu.pl/Studia/Oplaty-za-studia-niestacjonarne

Co załączyć do podania o rozłożenie na raty?

Na przykład:

  • kserokopię PITu
  • kserokopię umowy wynajmu mieszkania
  • zaświadczenie o zarobkach