Certyfikowany Menedżer Innowacji

CERTYFIKOWANY MENEDŻER INNOWACJI

Kurs jest prowadzony w ramach partnerskiej współpracy

Certified Global Education Sp. z o.o. (CGE)  Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Kierownik kursu i autor programu szkolenia:

prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Żuber

Szkolenie w ramach dziewiątej edycji kursu odbędzie się w dniach 18-19 października 2022 r.
Pod linkiem znajdują się szczegółowe informacje o kursie:
https://www.certge.pl/certyfikowany-menedzer-innowacji
Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem autorskich materiałów szkoleniowych, opracowanych przez wykładowców. Kurs jest organizowany od 2017 roku.
Do tej pory odbyło się osiem edycji szkolenia.

Celem kursu jest, aby Absolwent:

 • posiadał współczesną wiedzę z zakresu nowoczesnego podejścia do zarządzania innowacjami dotyczącą:
  • rodzajów innowacji,
  • strategii innowacji i metodyki jej budowy,
  • zarządzania projektem innowacyjnym,
  • budowy biznes planu projektu innowacyjnego,
  • prawnych aspektów zarządzania innowacjami,
  • ochrony własności intelektualnej w projektach innowacyjnych,
  • transferu technologii oraz zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • potrafił wskazać metody rozwiązań, procedury i warunki zastosowania wybranych metod,
 • potrafił dotrzeć do źródeł wiedzy eksperckiej i wykorzystać ją w pracy zawodowej,
 • potrafił świadomie zarządzać innowacjami w praktyce biznesowej.

Korzyści z kursu:

 • wiedza ekspercka: zdobyta od ekspertów wiedza pozwoli Uczestnikom kursu sprawnie zarządzać innowacjami w firmie i budować innowacyjne przedsiębiorstwa,
 • wymiana doświadczeń: obecność przedstawicieli różnych branż pozwoli na wymianę i poznanie różnych doświadczeń.
Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2022 r.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego

CERTYFIKOWANY MENEDŻER INNOWACJI
KURS CERTYFIKOWANY PRZEZ: