Metody twórczego rozwiązywania problemów

METODY TWÓRCZEGO POSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW

Kurs prowadzony przez:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

we współpracy ze

Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej

Kierownik kursu

mgr inż. Marcin Bednarski

Charakterystyka kursu

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej odnośnie istoty twórczego działania i sposobów pobudzania kreatywności. Interaktywny wykład uzupełniony o case study pozwoli w praktyce zastosować poznane metody i techniki. Kursanci otrzymają także informacje, jak wspierać proces twórczego poszukiwania rozwiązań przy wsparciu narzędzi informatycznych.

W ramach kursu uczestnik zostanie zapoznany ze sposobami pobudzania kreatywności i kształtowania grup twórczego myślenia. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wskazać metody poszukiwania rozwiązań, procedury i warunki zastosowania wybranych metod, będzie potrafił dotrzeć do źródeł wiedzy eksperckiej i wykorzystać ją w pracy zawodowej oraz będzie posiadał umiejętność świadomego stosowania metod twórczego rozwiązywania problemów w praktyce biznesowej

Co nas wyróżnia

  • Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnego wykładu oraz ćwiczeń (case-study),
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie metod twórczego myślenia,
  • Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu dokształcającego wydanego przez Politechnikę Warszawską.

Partnerzy:

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego